Radioamator, kwiecień, 1955r., rok V, numer 4

UWAGA: więcej informacji można znaleźć pod adresem - grzegorz-makarewicz.pl

 • Realizujemy program upowszechniania radia i telewizji (1)

  ""W imponującym rejestrze osiągnięć narosłych w wyniku realizacji narodowych planów gospodarczych poczesne miejsce zajmuje nasz dotychczasowy dorobek w upowszechnianiu radia na użytek mas pracujących. Z każdym rokiem wzrasta liczba korzystających z usług radiofonii, intensywnie rozwija się sieć urządzeń retransmisyjnych w terenie, powiększa się ilość placówek serwisu radiotechnicznego, wzmaga się produkcja odbiorników i głośników, rosną kadry wyszkolonych radiowców..."

 • Super U-1 (3)

  "Wielu Czytelników pragnie znaleźć w RADIOAMATORZE opis budowy prostego odbiornika superheterodynowego. Trzeba stwierdzić od razu, że samodzielne wykonanie takiego - prawidłowo oczywiście działającego - aparatu, nie jest sprawą łatwą, szczególnie, jeśli chodzi o dokładne zestrojenie obwodów bez użycia generatora wielkiej częstotliwości. Złe zestrojone obwody obniżają czułość odbiornika i powodują osłabienie lub całkowity nawet zanik odbioru. Chcąc ułatwić zainteresowanym zmontowanie łatwej do zestrojenia sposobem amatorskim superheterodyny, pracującej na lampach dostępnych na rynku - podajemy jej schemat i opis wraz z wyszczególnieniem części składowych..."

 • Uniwersalny woltomierz lampowy (7)

  "W praktyce radioamatorskiej często zachodzi potrzeba dokonania pomiaru niektórych wielkości elektrycznych. Trudno dziś wyobrazić sobie fachowca, który by nie dysponował przyrządem mierzącym napięcia i prądy, zarówno stałe jak i zmienne. Jednakże takie podręczne przyrządy nie zawsze wystarczają do określenia napięć występujących na dużych opornościach, gdyż - po pierwsze - powodują znaczne błędy pomiaru, a po drugie - nie mogą mierzyć napięć wielkiej częstotliwości. Jednym z przyrządów, jaki umożliwia pomiar napięć stałych i szybkozmiennych w różnych obwodach jest uniwersalny woltomierz lampowy..."

 • Uczmy się radiotechniki - o antenach odbiorczych (9)

  "O antenach odbiorczych mało się na ogół pisze w czasopismach radiowych, chociaż znajomość przebiegów elektrycznych zachodzących w antenie odbiorczej, jak i zjawisk elektromagnetycznych występujących w przestrzeni otaczającej antenę, jest niemniej ważna dla radioamatora, jak znajomość układów lampowych, czy innych działów radiotechniki. Radioamatorzy przeważnie nie doceniają znaczenia anteny odbiorczej, a jej zupełnie niekiedy fałszywe pojęcie mają o niej radiosłuchacze. Dlatego też warto o antenie odbiorczej pomówić nieco szczegółowiej i poświęcić temu zagadnieniu więcej uwagi..."

 • Na pasmach amatorskich 13)
 • Amatorski nadajnik krótkofalowy średniej mocy (14)

  "Opisany w niniejszym artykule nadajnik został skonstruowany dla radiostacji SP5KAB i przeznaczony głównie do szkolenia oraz doskonalenia operatorów. Jest to więc w zasadzie nadajnik telegraficzny (do sporadycznej pracy fonią wbudowano modulator siatkowy), sterowany oscylatorem przestrajanym (VFO). Ze względu na przeznaczenie - przy projektowaniu i konstruowaniu nadajnika położono nacisk na prostotę układu, łatwość strojenia i odporność na chwilowe przeciążenia..."

 • Nasi korespondenci piszą (19)
 • O antenach UKF z reflektorem kątowym i "Yagi" (20)

  "W związku z całkowitym brakiem literatury na temat projektowania i konstrukcji amatorskich anten kierunkowych UKF oraz zbliżającym się "Dniem Rekordu UKF" i zawodami "Polni Den" - publikujemy poniższy artykuł omawiający najbardziej popularne typy anten UKF (poza opisaną już "ścianą synfazową"), aby w ten sposób przyjść z pomocą kolektywom klubowym, nadawcom i nasłuchowcom, przygotowującym się do udziału w tych imprezach..."

 • Tranzystory (22)
 • Charakterystyki lamp (28)
 • Z praktyki radioamatorskiej (29)
 • Szósty kontynent (31)

  "Gdzieś na naszej planecie jest mała, lecz szczęśliwa kraina - prawdziwy raj dla krótkofalowców. Kto tylko ubiega się o licencję może uzyskać w przeciągu trzech miesięcy pozytywną lub negatywną odpowiedź. Licencje są tam bezterminowe i nie ma żadnych prolongat..."

 • Czy wiecie, że... (III okł.)

 Cały wykaz czasopism Radioamator

Opracoowanie: Grzegorz Makarewicz (gsmok)