ROK V, MARZEC 1955, Nr 3

UWAGA: więcej informacji można znaleźć pod adresem - grzegorz-makarewicz.pl

 • MŁODZIEŻ ZARZEWIEM RUCHU RADIOAMATORSKIEGO (1)

  "Z dużym zainteresowaniem śledziło całe nasze społeczeństwo przebieg kilkudniowych obrad na zwołanym niedawno II Zjeździe Związku Młodzieży Polskiej, jaki zgromadził w Warszawie setki delegatów z całego kraju, wyróżniających się aktywistów młodego pokolenia Polski Ludowej. Radio i prasa poświęciły temu tak bardzo bliskiemu nam wydarzeniu wiele uwagi i dostatecznie szeroko je spopularyzowały. W skupieniu wsłuchiwaliśmy się w wygłaszane na obradach przemówienia i wypowiedzi, słowa krytyki i słowa uznania dla naszej ofiarnej i ideowo zwartej młodzieży zetempowskiej..."

 • TRÓJKA BATERYJNA 3R10 (2)

  "Podajemy opis 3-lampowego odbiornika bateryjnego dostosowanego do pracy na zakresie średniofalowym (200 ÷ 570 m) i długofalowym (730 ÷ 2000 m), odznaczającego się dużą ekonomią w zużyciu prądu. Po wyłączeniu lampy głośnikowej aparat umożliwia odbiór na słuchawki, a po zupełnym wyłączeniu baterii i wstawienia kryształka może być użyty jako odbiornik detektorowy..."


Schemat ideowy trójki bateryjnej

 • ISTOTA FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH (6)

  "Przestrzeń, jedna z form materialnego świata, ma dziwną właściwość. Mianowicie na ciało umieszczone w przestrzeni może działać określona siła mechaniczna, chociaż w bezpośrednim jego sąsiedztwie nie znajduje się żadne inne ciało..."

 • JAK ZOSTAŁEM REPREZENTANTEM POLSKI? (9)

  "A. SUCHETA SP9-107. Z telegrafią zetknąłem się po raz pierwszy w Wojewódzkim Klubie Łączności Ligi Przyjaciół Żołnierzy w Krakowie w lutym 1953 r. Zauważyłem, że nauka znaków Morsego szła mi bardzo dobrze i szybko, co zachęciło mnie do pracy nad zwiększeniem tempa odbioru. Zbiegło się to z pierwszymi nasłuchami, jakie zacząłem przeprowadzać od chwili, gdy już jako tako potrafiłem rozróżniać poszczególne litery i cyfry nadawane przez stacje amatorskie, oczywiście te najwolniej pracujące. W krótkim czasie przeprowadziłem wiele nasłuchów i one głównie przyczyniły się do mych dalszych sukcesów, to jest do odbioru stacji nadających z szybkością do 100 znaków na minutę...
  "
 • PROJEKTOWANIE KIERUNKOWEJ ANTENY UKF - dokończenie (10)

  "Ostatni etap projektowania anteny obejmuje linię zasilającą antenę, tzw. "feeder". Dla prawidłowego zaprojektowania tej linii trzeba znać oporność promieniowania anteny. W przypadku pojedynczego dipola, czyli elementu półfalowego, umieszczonego w wolnej przestrzeni, oporność promieniowania odniesiona do środka anteny, a więc brzuśca prądu wynosi 73,2 Ω..."

 • NADAJNIK UKF 420 ÷ 460 MHz (13)

  "We wrześniu 1954 roku odbyły się próby amatorskiej komunikacji krótkofalowej, w których wzięła udział stacja SP5KAB ustawiona na Śnieżniku w Górach Kłodzkich. Próby te, zorganizowane przez czechosłowacki SVAZARM przeprowadzono na pasmach 420 i 1215 MHz. Jeden z pracujących tam nadajników - z uwagi na swą prostotę i osiągnięte wyniki - zasługuje na szczególną uwagę. Oto jego opis..."

 • NA PASMACH AMATORSKICH (15)

  "W okresie od połowy stycznia do połowy lutego zaznaczył się pewien dalszy wzrost aktywności stacji polskich w eterze..."

 • ODBIORNIK TELEWIZYJNY "REMBRANDT" TYP FE 852 B (15)

  "Odbiornik telewizyjny typu "Rembrandt", produkowany przez zakłady Sachsenwerk w NRD, stanowi jedno z ostatnich osiągnięć techniki telewizyjnej NRD i dzięki stosunkowo niskiej cenie umożliwia popularyzację telewizji wśród szerokich rzesz społeczeństwa. Telewizor ten z ekranem o wymiarach 180 x 240 mm na lampie obrazowej typu HF2963 jest przeznaczony do odbioru berlińskiej i lipskiej stacji nadawczej, ponadto zapewnia odbiór stacji ultrakrótkich w paśmie UKF z modulacją częstotliwości..."

 • PRZED ZAWODAMI "POLNI DEN" - SP5FM (19)

  "W styczniowym numerze AMATERSKE RADIO ogłoszono wyniki zawodów ultrakrótkofalowych "Polni Den 1954". Wzięły w nich udział 124 ekipy radiowe, na 137 zgłoszonych. Ogółem uczestniczyło w zawodach 1189 operatorów, w tym 87 kobiet..."

 • ODBIORNIK "STERN" 7E86A (20)

  "Spośród nowych aparatów odbiorczych, pochodzących z dostaw w ramach importu i rozprowadzanych ostatnio na rynku, zasługuje na uwagę odbiornik produkcji NRD Stern 7E86A. Odznacza się on nowoczesną konstrukcją, dobrą akustyką i efektownym wykonaniem. Zbudowany w układzie 7-lampowej superheterodyny umożliwia odbiór fal z modulację amplitudy (AM) i z modulacją częstotliwości (system FM)..."

 • ZASADA DZIAŁANIE URZĄDZEŃ RADIOLOKACYJNYCH (RADAR) (22)

  "Opisane tu urządzenia radiolokacyjne niewiele mają wspólnego z telewizją, chociaż pewna analogia istnieje między nimi.
  Wprawdzie tak w telewizji, jak i w radiolokacji posługujemy się falami elektromagnetycznymi, jako formą energii przesyłanej na odległość oraz lampą oscylograficzną niezbędną dla wytworzenia obrazu, ale na tym też i kończy się ich podobieństwo. Sama różnica zaś ma charakter bardzo zasadniczy. Na ekranie telewizyjnym występuje obraz wtedy, gdy jest on wysyłany przez dowolną stację telewizyjną; w urządzeniu radarowym obraz powstaje niezależnie od jakiejkolwiek postronnej stacji nadawczej, gdyż nadajnik i odbiornik znajdują się w tym samym urządzeniu..."

 • CHARAKTERYSTYKI LAMP (25)

  "Kontynuując zgodnie z życzeniami naszych Czytelników podawanie charakterystyk najczęściej używanych lamp elektronowych, zamieszczamy dane lamp wzmacniaczy mocy. Dalszy cięg tych danych będzie zamieszczany w następnych numerach. Jako jedną z pierwszych podajemy charakterystykę lamp 6V6 i 6L6..."

 • Z PRAKTYKI RADIOAMATORSKIEJ (27)

  "Wiadomo, że aparatura zarówno radiofonii bezprzewodowej i przewodowej, a także niektóre urządzenia dodatkowe (np. głośniki zasilane z sieci radiowęzła), przyrządy pomiarowo - kontrolne itp. są nader wrażliwe na oddziaływanie szkodliwych wpływów, do których - poza nieodpowiednią eksploatacją i zaniedbaniem konserwacji - należy zaliczyć: wstrząsy, wilgoć, gwałtowne zmiany temperatury, zanieczyszczenie kurzem lub opiłkami, oraz wyziewy żrące..."

 • REGULAMIN II KRAJOWYCH ZAWODÓW QRP (28)
 • KONKURS SP (28)
 • OSIĄGNIĘCIA WĘGIERSKIEJ RADIOTECHNIKI (29)

  "Na Węgrzech radiotechnika należy do najstarszych gałęzi przemysłu. Już w pierwszych latach XX wieku rozpoczęto produkcję żarówek, a w latach dwudziestych - produkcję aparatów radiowych. Jednakże przemysł montażowy rozwijał się w tak szybkim tempie, że krajowa produkcja części składowych nie mogła mu dotrzymać kroku i dlatego większość podstawowych elementów konstrukcyjnych trzeba było sprowadzać z zagranicy..."

 • PRZEGLĄD WYDAWNICTW (30)
 • PORADY (30)
 • WYMIANA (31)
 • NOMOGRAM: OPORNOŚĆ, NAPIĘCIE, PRĄD, MOC (32)

 Cały wykaz czasopism Radioamator

Opracoowanie: Grzegorz Makarewicz (gsmok)