Radioamator, grudzień 1958r., rok VIII, Nr 12

 [Zawartość (pdf)]

 • Z kraju i zagranicy (1)
 • Wzmacniacz mocy klasy AB (3)
 • Errata (4)
 • Odbiornik detektorowy na głośnik (5)
 • Errata (5)
 • Tranzystorowe generatory drgań sinusoidalnych (6)
 • Uwagi do opisu telewizora dla odbioru Katowic (9)
 • Nowoczesny woltomierz lampowy (11)
 • Wyniki 11 Konkursu (12)
 • Uniwersalny przyrząd pomiarowy radioamatora (13)
 • Przegląd schematów:
  • odbiornik telewizyjny "Rekord" (16)
 • Uwagi na temat urządzeń do zasilania mostków pomiarowych napięciem o częstotliwości większej niż sieciowa (19)
 • Uwagi o przystawce "Toni" (20)
 • Zasady prawidłowej eksploatacji urządzeń radioodbiorczych (22)
 • Jak można wykorzystać przepalony transformator sieciowy (24)
 • Przystawka UKF do odbioru stacji radiofonicznych FM (25)
 • Z praktyki radioamatorskiej (28)
 • Wykaz stacji radiofonicznych - cz. X (29)
 • Porady (30)
 • Spis artykułów zamieszczonych w mies. Radioamator w 1958r. (okł. str. III)