Radioamator, styczeń, 1953r., rok III, numer 1

 • 12 styczeń 1945r. - 12 grudzień 1952r. (1)
 • Przystawka głośnikowa "3L" (2)
 • Fotoelektrograf dla niewidomych (8)
 • Noworoczny konkurs radioamatora z nagrodami (9)
 • Przemysł radiotechniczny w Czechosłowacji (9)
 • Telewizja - część XL (10)
 • Uczmy się radiotechniki - pojemności wewnętrzne triody i ich wpływ na wzmocnienie lampy (13)
 • Przegląd schematów:- odbiornik VV-663 (17)
  • odbiornik Exor WU642 (17)
 • Wszyscy radioamatorzy doskonalą się w klubach LPŻ (19)
 • Zagadnienia łączności w klubach LPŻ (20)
 • Nawiązywanie i przeprowadzanie łączności na pasmach amatorskich (21)
 • Z kraju i zagranicy (22)
  Dwa miliony abonentów radiowych.
  Radiofonizacja Uniwersytetu Moskiewskiego.
  Aparat do nadawania sygnałów radiotelegraficznych.
  Niemcy nie chcą mieć radiostacji reklamowej.
 • Nowe wydawnictwa (22)
 • Poczta radioamatora (23)
 • Porady (25)
 • Rozmowy z Czytelnikami (29)
 • Indukcyjność wzajemna (31)
 • Nakładem Wydawnictw Komunikacyjnych (IV okł.)