Zasady radiofonii (wydanie popularne)

Zasady radiofonii (wydanie popularne), Bancer Stanisław
Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 1, nakład 13000 + 150 egz., Warszawa, 1953

A. Przedmowa (5)
B. Wstęp (7)

 1. Zarys historyczny rozwoju radiokomunikacji (7)
 2. Typy radiokomunikacji (11)


C. Wiadomości z elektrotechniki i radiotechniki (13)

 • Elektryczna budowa materii
 • Stan elektryczny ciał. Naelektryzowanie
 • Pojemność ciał. Kondensatory
 • Prąd stały, pulsujący i zmienny
 • Moc i praca prądu elektrycznego
 • Magnetyzm
 • Pole magnetyczne wytwarzane przez prąd elektryczny
 • Pole magnetyczne zmienne
 • Indukcja
 • Indukcyjność cewki
 • Transformatory
 • Pole elektryczne
 • Rezonans. Obwody rezonansowe
 • Antena
 • Promieniowanie anteny nadawczej
 • Przykłady obliczania długości fali lub częstotliwości
 • Stosunek długości anteny nadawczej do długości promieniowanej fali
 • Lampy elektronowe
 • Lampy wieloelektrodowe
 • Lampy złożone
 • Katody żarzone bezpośrednio i pośrednio
 • Lampa elektronowa jako generator prądów wielkiej częstotliwości
 • Postęp techniczny w produkcji lamp elektronowych

D. Urządzenia radionadawcze (74)

 1. Urządzenia rozgłośni (75)
  Zespół urządzeń do przygotowywania audycji
  Mikrofony
  Mikrofon węglowy
  Mikrofon dynamiczny
  Mikrofon pojemnościowy
  Mikrofon krystaliczny
  Konsoleta
  Urządzenia utrwalające dźwięk
  Nagrywanie i odtwarzanie z płyt twardych
  Utrwalanie dźwięku na taśmie magnetofonowej
  Utrwalanie dźwięku na taśmie filmowej
  Głośnik i słuchawka telefoniczna
  Zespół techniczny
  Pokój nagrań
  Pokój do przygotowania taśmy
  pokój montażowy
  Taśmoteka
  Zespół emisyjny
  Pokój do odtwarzania dźwięku
  Amplifikatornia
  Pokój do kontroli programu
  Speakerka
  Podręczne studio odczytowe
  Rozdzielnia i pomiarownia
  Zespół urządzeń do transmisji
  Organizacja pracy urządzeń rozgłośni. Tory elektroakustyczne.
 2. Radiostacja (105)
  Modulacja
  Moc elektryczna w antenie. Skutki modulacji płytkiej i przemodulowanie
  Pasmo częstotliwości fali modulowanej
  Schemat blokowy radiostacji dużej mocy

E. Urządzenia radioodbiorcze (119)

 • Antena odbiorcza
 • Detekcja
 • Najprostszy odbiornik detektorowy
 • Odbiornik detektorowy ze wzmacniaczem
 • Odbiornik prosty
 • Czułość i selektywność odbiornika
 • Odbiornik reakcyjny
 • Odbiornik z przemianą częstotliwości (tzw. superheterodyna)
 • Automatyczna regulacja czułości. Wskaźnik strojenia
 • Radiofonia przewodowa

F. Zniekształcenia audycji i przyczyny zniekształceń (132)

 • Wymagania stawiane aparaturze radiofonicznej i odtwarzającej dźwięki
 • Mikrofon
 • Studio
 • Wzmacniacze prądów akustycznej częstotliwości
 • Kable
 • Urządzenia utrwalające dźwięk
 • Odbiornik

G. Rozchodzenie się fal elektromagnetycznych (136)

 • Ustrój atmosfery
 • Wpływ jonosfery na rozchodzenie się fal przestrzennych
 • Tabela zastosowania różnych zakresów częstotliwości

H. Modulacja częstotliwości (145)

 • Zasada działania urządzeń radiofonicznych z modulacją częstotliwości
 • Zalety i wady radiokomunikacji z modulacją częstotliwości
 • Zastosowanie radiofonii z modulującą częstotliwością
 • Stan radiofonii z modulacją częstotliwości i telewizji w Polsce

Bibliografia (153)
Spis rzeczy (154)