Włodzimierz Trusz "ABC naprawy odbiorników radiowych"
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie pierwsze, Warszawa, 1961
Karta katalogowa została sporządzona dzięki materiałom udostępnionym przez
Pan Tomasza Pytko, który przy tej okazji składa podziękowania Panu Pawłowi Fijałkowskiemu za zeskanowanie okładki książki.

Od Autora (5)
1. Najprostsze narzędzia i drobny sprzęt pomocniczy (7)
Narzędzia radioamatorskie. Materiały pomocnicze. Oporniki. Kondensatory.
2. Próbniki obwodów (27)
Lampa probiercza. Próbnik zasilany z sieci. Próbnik z latarki kieszonkowej. Próbnik neonowy.
3. Co trzeba wiedzieć o przyrządach pomiarowych (35)
Rodzaje przyrządów pomiarowych.
Zasadnicze typy przyrządów pomiarowych (mierników): mierniki magnetoelektryczne, mierniki magnetoelektryczne z prostownikami, mierniki magnetoelektryczne z termoelementami, mierniki elektromagnetyczne, mierniki cieplne, mierniki elektrostatyczne.
Zakresy pomiarowe: rozszerzanie zakresu pomiarowego amperomierzy, rozszerzanie zakresu pomiarowego woltomierzy.
Dokładność wskazań.
4. Podstawowe pomiary radioamatorskie (57)
Pomiar napięcia. Pomiar natężenia prądu. Pomiar oporności czynnej. Pomiar pojemności kondensatorów. Pomiar indukcyjności.
5. Własności odbiorników (69)
Zakres częstotliwości. Czułość. Selektywność. Charakterystyka częstotliwościowa. Wierność odtwarzania. Moc wyjściowa.
6. Przystosowanie odbiornika do naprawy (77)
Omówienie pracy odbiornika i okoliczności uszkodzenia. Oczyszczenie i badania wstępne odbiornika. Schemat oraz dane lamp.
7. Wykrywanie i usuwanie uszkodzeń w odbiorniku (85)
Dodatek (125)
Dane techniczne i schematy odbiorników radiowych.
Odbiornik radiowy "Dominante"
Odbiornik radiowy "Melodia"
Odbiornik radiowy "Orion AR 602"
Odbiornik radiowy "Kama"
Odbiornik radiowy "Kaprys"
Odbiornik radiowy "Serenada"
Wykaz polskich stacji radiofonicznych średnio i długofalowych z podaniem częstotliwości.