Zasady radiotechniki


Henryk Sacharewicz, Jan Żerebcow
Zasady radiotechniki
Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, 1947

 • WSTĘP. Krótka historia radiotechniki
 • I. PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI
 • ROZDZIAŁ I. Prąd stały
  1. Elektronowa teoria elektryczności
  2. Ładunek elektryczny
  3. Główne wielkości elektryczne
  4. Prawo Ohma
  5. Szeregowe łączenie oporników
  6. Opornik redukcyjny i dzielnik napięcia
  7. Połączenie równoległe i prawo Kirchhoffa
  8. Moc i praca prądu
  9. Cieplne działanie prądu
  10. Chemiczne źródła prądu
  11. Zimne światło i lampy świetlące
 • ROZDZIAŁ II. Elektromagnetyzm
  12. Pole magnetyczne
  13. Magnetyzm
  14. Działanie dynamiczne prądu
  15. Indukcja elektromagnetyczna
  16. Prądy wirowe
  17. Sprawność
  18. Indukcyjność własna (samoindukcja)
  19. Indukcyjność wzajemna
  20. Pojemność i kondensatory
 • ROZDZIAŁ III. Prąd zmienny
  21. Cechy prądu zmiennego
  22. Obwód prądu zmiennego
  ROZDZIAŁ IV. Pomiary elektryczne i przyrządy pomiarowe
 • 23. Przyrządy elektromagnetyczne
  24. Przyrządy magnetoelektryczne i elektrodynamiczne
  25. Przyrządy cieplne
  26. Przyrządy termoelektryczne
  27. Amperomierz, woltomierz i omomierz
 • II. RADIOTECHNIKA
 • ROZDZIAŁ I. Fale radiowe i drgania elektryczne
  1. Elektromagnetyczne fale radiowe
  2. Długość fal
  3. Widmo fal elektromagnetycznych
  4. Zakresy fal radiowych
  5. Rozchodzenie się fal radiowych
  6. Własności rozchodzenia się różnych fal
  7. Obwody drgań. Otrzymywanie drgań elektrycznych
  8. Amplituda i częstotliwość swobodnych drgań w obwodzie
  9. Typy obwodów drgań
  10. Drgania gasnące i niegasnące
  11. Drgania wymuszone i rezonans
  12. Rezonans napięć
  13. rezonans prądów
  14. Obwody sprzężone
  15. Ekranowanie
 • ROZDZIAŁ II. Anteny
  16. Promieniowanie i odbiór fal elektromagnetycznych
  17. Typy anten
  18. Konstrukcyjne części anteny
  19. Uziemienie i przeciwwaga
  20. Anteny nadawcze
 • ROZDZIAŁ III. Zasady radiotelefonii
  21. Schemat i zasada łączności radiowej
  22. Dźwięk i jego własności
  23. Mikrofon
  24. Słuchawka
  25. Głośnik
  26. Adapter gramofonowy
 • ROZDZIAŁ IV. Lampy katodowe (elektronowe)
  27. Emisja elektronowa
  28. Budowa lampy dwuelektrodowej
  29. Budowa i praca lampy trójelektrodowej
  30. Wzmocnienie za pomocą triody
  31. Charakterystyka triody
  32. Stałe charakterystyczne triody
  33. Wady triody
  34. Budowa i działanie lampy ekranowanej
  35. Obwody lampy ekranowanej
  36. Emisja wtórna i zjawisko dynatronowe
  37. Budowa i praca pentody
  38. Obwody pentody
  39. Lampy strumieniowe
  40. Lampy eksponencjalne (selektody)
  41. Lampy wielosiatkowe
  42. Lampy złożone (wielokrotne)
  43. Szczegóły konstrukcyjne i znakowanie lamp
  44. Zamiana lamp
  45. Sprawdzanie lamp
 • ROZDZIAŁ V. Generatory lampowe i nadajniki
  46. Generator lampowy ze wzbudzeniem własnym
  47. Warunki pracy generatora lampowego
  48. Układy generatorów lampowych ze wzbudzeniem własnym
  49. Nadajnik jednostopniowy
  50. Nadajniki wielostopniowe
  51. Stabilizacja częstotliwości
  52. Manipulacja telegraficzna w nadajnikach
  53. Modulacja
  54. Modulacja częstotliwości
  55. Modulacja w obwodzie siatki
  56. Modulacja w obwodzie anteny
  57. Modulacja w lampach ekranowanych i pentodach
  58. Generatory małej i wielkiej częstotliwości do specjalnych celów
 • ROZDZIAŁ VI. Wzmacniacze małej częstotliwości
  59. Główne wielkości charakterystyczne wzmacniaczy
  60. Wzmacniacze napięcia i mocy
  61. Wzmacniacz z triodą
  62. Wzmacniacz oporowy
  63. Wzmacniacz dławikowy
  64. Wzmacniacz transformatorowy
  65. Sposoby otrzymywania stałego napięcia siatkowego we wzmacniaczach
  66. Końcowy stopień wzmocnienia
  67. Końcowy stopień wzmacniający w układzie przeciwsobnym
  68. Wzmacniacze wielostopniowe
  69. Automatyczna polaryzacja siatek we wzmacniaczu wielostopniowym
  70. Ujemne sprzężenie zwrotne
  71. Regulacja barwy dźwięku
  72. Wzmacniacze prądu stałego
 • ROZDZIAŁ VII. Radioodbiorniki
  73. Wiadomości ogólne
  74. Główne cechy charakterystyczne odbiornika
  75. Detekcja
  76. Odbiornik z detektorem stykowym
  77. Prosty odbiornik lampowy
  78. Detektor diodowy
  79. Detektor siatkowy
  80. Detektor anodowy
  81. Detektor ze sprzężeniem zwrotnym (reakcją)
  82. Obwody wejściowe odbiornika i wzmocnienie wielkiej częstotliwości
  83. Zasada odbioru superheterodynowego
  84. Zalety i wady superheterodyny
  85. Przemiana częstotliwości
  86. Wzmocnienie pośredniej częstotliwości
  87. Drugi detektor i druga heterodyna
  88. Wzmocnienie małej częstotliwości
  89. Regulacja siły odbioru, barwy tonu i selektywności
  90. Elektronowy wskaźnik dostrojenia
  91. Odbiorniki na modulację częstotliwości
  92. Zakłócenia odbioru i walka z nimi
 • ROZDZIAŁ VIII. Zasilanie odbiorników
  93. Zasilanie bateryjne
  94. Zasilanie z sieci oświetleniowej
  95. Prostowniki
  96. Filtry elektryczne
  97. Wielkości charakterystyczne lamp prostowniczych
  98. Inne typy prostowników
  99. Części prostowników lampowych
  100. Zasilanie odbiorników samochodowych
 • ROZDZIAŁ IX. Konstrukcja, montaż i uruchamianie odbiorników
  101. Części składowe odbiornika
  102. Wybór schematu i lamp odbiornika
  103. Konstrukcja i rozmieszczenie części składowych odbiornika
  104. Montaż, materiały i narzędzia montażowe
  105. Badanie i zestrajanie gotowego odbiornika
  106. Uszkodzenia w odbiornikach, wykrywanie ich i usuwanie
 • ROZDZIAŁ X. Zastosowanie radiotechniki
  107. Radiofonia przewodowa
  108. Utrwalanie i odtwarzanie dźwięku - kino dźwiękowe
  109. Zasady telewizji
  110. Oscyloskop katodowy i mikroskop elektronowy
  111. Radio w lotnictwie
  112. Radio w łączności przewodowej
  113. Zastosowanie radiotechniki w przemyśle
  114. Radio w medycynie