Krzysztof Słomczyński "ABC krótkofalowca"
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1977

1. Ruch krótkofalarski (11)
1.1. Polski Związek Krótkofalowców i inne organizacje społeczne prowadzące działalność krótkofalarską (11)
1.2. Społeczna rola krótkofalarstwa (16)
1.3. Krótkofalarstwo na świecie (17)
2. Pierwsze kroki (19)
2.1. Jak zostać krótkofalowcem ? (19)
2.2. Pasma amatorskie (22)
2.3. Rozchodzenie się fal krótkich i ultrakrótkich (26)
2.4. Prowadzenie nasłuchów (31)
2.5. Dziennik nasłuchów (31)
2.6. Wykonanie, wypełnianie i wysyłka raportów nasłuchowych (40)
2.7. Otrzymywanie kart nasłuchowych i ich przechowywanie (49)
2.8. Rejestracja osiągnięć sportowych nasłuchowca (52)
2.9. Zdobywanie dyplomów nasłuchowych (53)
2.10. Udział nasłuchowca w zawodach (58)
3. Na falach eteru (64)
3.1. Telegrafia i telefonia (64)
3.2. Określanie czasu w różnych strefach i krajach (69)
3.3. Podział świata na strefy amatorskie (79)
3.4. Znaki wywoławcze stacji amatorskich (79)
3.5. System raportów krótkofalarskich (97)
3.6. Literowanie nazw i znaków krótkofalarskich (98)
3.7. Skróty i kody amatorskie (100)
3.8. Jak nauczyć się alfabetu Morse'a ? (103)
3.9. Praca na stacji klubowej, pierwsze łączności (106)
3.10. Zwyczaje krótkofalowców i etyka krótkofalarska (109)
4. Specjalności krótkofalarskie (114)
4.1. Fale ultrakrótkie (114)
4.2. Radiolokacja amatorska (124)
4.3. Telewizja amatorska (133)
5. Zdobywamy licencję krótkofalowca (136)
5.1. Przygotowanie do egzaminu państwowego (138)
5.2. Wymagania egzaminacyjne (139)
5.3. Przykłady pytań i odpowiedzi egzaminacyjnych (148)
5.4. Wychodzimy w "eter" pod własnym znakiem (189)
6. Konstrukcje krótkofalarskie (192)
6.1. Wyposażenie warsztatu (192)
6.2. Prace mechaniczne (195)
6.3. Prace elektryczne (201)
6.4. Wykonywanie obwodów drukowanych (203)
6.5. Generator i klucz do nauki telegrafii (205)
6.6. Odbiornik nasłuchowy (209)
6.7. Przystawka (konwerter) UKF (213)
6.8. Zasilacz do urządzeń lampowych (220)
6.9. Zasilacz tranzystorowy (223)
6.10. Falomierz - generator (227)
6.11. Odbiornik radiolokacyjny (233)
7. Podstawy prawne uprawiania krótkofalarstwa w Polsce (253)
7.1. Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 23 grudnia 1968 roku (254)
7.2. Instrukcja Państwowej Inspekcji Radiowej (257)