Pomiary w urządzeniach radiowych (wyd. 3)


A. Sobolewski "Pomiary w urządzeniach radiowych"
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 3, nakład 10000 + 116 egz, Warszawa, 1968
(z języka rosyjskiego przełożył B.Sadownik)
Karta katalogowa została sporządzona dzięki materiałom udostępnionym przez
Pan Marcina Sroczyka

Wstęp (5)
I. POMIARY WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH W RADIOTECHNICE
1. Pomiary w obwodach aparatury radiowej (17)
Badania kształtu prądu i napięcia. Pomiar prądów i napięć w aparaturze radiowej. Badania kształtu prądu i napięcia. Pomiar częstotliwości. Pomiar różnicy faz. Pomiar mocy. Pomiary impulsowe.
2. Pomiar parametrów elementów radiotechnicznych (74)
Pomiar oporności. Pomiar pojemności. Pomiar indukcyjności i dobroci. Pomiar parametrów lamp elektronowych i tranzystorów.
II. BADANIA URZĄDZEŃ RADIOWYCH
3. Badanie urządzeń wzmacniających (109)
Badanie wzmacniacza małej częstotliwości. Badanie wzmacniacza wizyjnego. Badanie wzmacniacza wielkiej częstotliwości.
4. Badanie urządzeń radioodbiorczych (149)
Zakres odbieranych częstotliwości. Pomiar współczynnika szumów własnych. Pomiar czułości. Pomiar czasu przywracania czułości. Pomiar selektywności i pasma przepuszczania. Zdjęcie charakterystyk ogranicznika amplitudowego i detektora częstotliwościowego. Zdjęcie krzywej wierności odtwarzania. Sprawdzenie stabilności częstotliwości heterodyny. Sprawdzenie pracy systemu automatycznej regulacji wzmocnienia. Sprawdzanie pracy systemu samoczynnego dostrajania częstotliwości. Sprawdzanie telewizora.
5. Badanie urządzeń nadawczych (186)
Pomiar częstotliwości (długości fali). Pomiar mocy. Pomiar modulacji. Zdjęcie charakterystyki częstotliwościowej. Pomiar zniekształceń nieliniowych.
Dodatki (196)
Jednostki pomiarowe stosowane w radiotechnice. Pomiar w decybelach. Klasy odbiorników radiowych. niektóre urządzenia pomiarowe powszechnego użytku.