Zasady radiotechniki (wyd. 1)


Leonard Niemcewicz "Zasady radiotechniki"
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie pierwsze, Warszawa 1966

 1. Wstęp (5)
 2. Fale radiowe i ich rozprzestrzenianie się (6)
  Podział fal elektromagnetycznych. Rozprzestrzenianie się fal długich. Rozprzestrzenianie się fal średnich. Rozprzestrzenianie się fal krótkich. Rozprzestrzenianie się fal ultrakrótkich.
 3. Anteny (21)
  Promieniowanie energii elektromagnetycznej. Anteny odbiorcze. Anteny UKF i telewizyjne. Linie fiderowe (zasilające).
 4. Elementy układów radiowych (44)
  Kondensatory. Cewki. Obwody rezonansowe. Transformatory wielkiej częstotliwości. Transformatory małej częstotliwości. Oporniki. Przetworniki elektroakustyczne.
 5. Lampy elektronowe (66)
  Emisja elektronów. Dioda. Trioda. Tetroda. Pentoda. Lampy wieloelektrodowe. Lampy złożone. Lampy niezawodne. Lampy UKF. Kineskopy i lampy oscylograficzne. System oznaczeń lamp elektronowych.
 6. Półprzewodniki (128)
  Fizyczne własności półprzewodników. Diody półprzewodnikowe. tranzystory. Systemy oznaczania półprzewodników.
 7. Nadajniki radiowe (154)
  Generacja drgań. Modulacja i manipulacja drgań.
 8. Odbiorniki radiofoniczne lampowe (160)
  Wiadomości wstępne. Parametry odbiorników radiowych. Wzmacniacz wielkiej częstotliwości. Detektor. Wzmacniacz małej częstotliwości. Odbiorniki o sprzężeniu zwrotnym (reakcyjne). Odbiorniki superheterodynowe. Przemiana częstotliwości. Regulacja w odbiornikach superheterodynowych. Odbiorniki fal modulowanych częstotliwościowo.
 9. Wzmacniacze (183)
 10. Nadawanie i odbiór telewizji (183)
 11. Zasilacze odbiorników i wzmacniaczy (206)
 12. Użytkowe zastosowanie radiotechniki (211)
  Łączność. Radionamierzanie. Radiolokacja. Radionawigacja.
 13. Pomiary radiotechniczne (230)