Telewizja kolorowa - to prawie proste (wyd. 2)

Telewizja kolorowa - to prawie proste, Aisberg E., Doury J.P.
Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 2, nakład 20000 + 210 egz., Warszawa, 1974 [1]

" W książce wyjaśniono w bardzo przystępny sposób pojęcie koloru jako zjawiska fizycznego i psychofizjologicznego. Podano najważniejsze zależności kolorymetryczne stanowiące podstawę odtwarzania kolorów w telewizji. Omówiono możliwości przesyłania drogą radiową informacji o kolorze oraz zasady działania trzech podstawowych systemów telewizji kolorowej: NTSC, PAL i SECAM. Opisano szczegółowo działanie odbiorników, ich regulację oraz specjalne metody pomiarowe, stosowane w telewizji kolorowej.
 Książka, napisana w formie pogadanek opatrzonych dodatkowo komentarzami, jest przeznaczona dla tych wszystkich, którzy nie mają przygotowania technicznego, pragną bliżej zapoznać się z telewizją kolorową, przy czym poznali już zasady telewizji czarno - białej."

 • 40 lat później (5)
 • Przedmowa do drugiego wydania francuskiego (6)
  " Bardzo życzliwe przyjęcie, z jakim spotkało się pierwsze wydanie tej książki, wyczerpanej w niespełna jeden rok mimo dużego nakładu, skłoniło nas do przeróbek i uzupełnień mających na celu zwiększenie przydatności książki we wszystkich krajach Europy, niezależnie od przyjętych w nich systemów telewizji kolorowej.
   Dziewięć pierwszych rozdziałów ma charakter niezależny od systemu, dalsze rozdziały natomiast, w których rozważa się układ odbiornika telewizji kolorowej, jego zestrajanie i pomiary, opracowano tak, że systemy SECAM i PAL są omawiane równie szczegółowo.
   Żałujemy, że nie udało się zjednoczyć Europy w sensie przyjęcia jednego wspólnego systemu telewizji kolorowej. Lecz godząc się z rzeczywistością chcieliśmy potraktować z maksymalnym obiektywizmem i na zasadzie równych praw oba systemy, którymi podzieliły się kraje starego kontynentu."
 • Rozdział 1. Pojawienie się koloru (7)
 • Rozdział 2. Rzut oka na oko (10)
  Definicja telewizji kolorowej. Granice światła widzialnego. Analiza spektralna światła widzialnego. Aberacja chromatyczna. Zdolność rozdzielcza. Oko "uśrednione" i daltonizm. Anatomia i fizjologia oka.
 • Rozdział 3. W muzeum wynalazków (18)
  Synteza kolorów za pomocą tarczy Newtona. Kolor przedmiotów. Metoda substraktywna i addytywna. Barwa, luminancja i nasycenie. Kolory podstawowe. Zasada trójkolorowości. Walec Munsella. Złudzenie optyczne.
 • Rozdział 4. Trochę kolorymetrii (29)
  Spektrogram. Dwukolorowość i trójkolorowość. Rola składowych ujemnych. Modele przestrzenne. Trójkąt Maxwella. Określenie chrominancji. Pole chrominancji. Kolory dopełniające. Zerowa chrominancja. Określenie nasycenia i barwy.
 • Rozdział 5. Systemy transmisji (38)
  System transmisji z trzema kanałami. Zastosowanie jednego obiektywu. Lustra dichroiczne  i filtry. Tor kamerowy. Aberacja trapezoidalna. Trineskop. System kolejnych ramek. Zagadnienie zagęszczania widma częstotliwości. Podwójna odpowiedniość. Rozdział sygnałów luminancji i chrominancji. Rola podnośnej. Przyznane pasmo częstotliwości. Kodowanie i dekodowanie.
 • Rozdział 6. W muzeum lamp elektronowych (47)
  Projektor z trzema lampami. Zagadnienie konwergencji. Współczynnik gamma. Eidofor. Lampa z maską cieniową. Zagadnienie czystości koloru. Rozmagnesowywanie. Lampa przyszłości.
 • Rozdział 7. Ośrodek telewizyjny (53)
  Kamery z trzema lub czterema lampami analizującymi. Telekino. Monitory i miksery. Emisja.
 • Rozdział 8. Co trzeba wiedzieć na temat wektorów (55)
  Wykresy Fresnela. Narodziny sinusoidy. Dodawanie przebiegów sinusoidalnych. Dodawanie wektorów. Metoda równoległoboku. Modulacja amplitudy. Tłumienie nośnej. Modulacja sygnałami chrominancji.
 • Rozdział 9. Różne systemy odpowiednie (61)
  Modulacja kwadraturowa w systemie NTSC. Wybór częstotliwości podnośnej. Dekodowanie. Wzmocnienie różnicowe. Faza różnicowa. Zapis na taśmie magnetycznej. Przenikanie sygnałów. Zasada systemu PAL. Dekodowanie w systemie PAL-standard i PAL-prosty. Cechy systemu PAL. Zasada systemu SECAM. Kodowanie i dekodowanie. Cechy systemu SECAM.
 • Rozdział 10. Analiza odbiornika SECAM (76)
  Wzmacniacze częstotliwości pośredniej. Linie opóźniające. Przerzutnik. Ograniczniki. Generatory. Wzmacniacze wizyjne. Eliminacja koloru. Tranzystoryzacja.
 • Rozdział 11. Analiza odbiornika PAL (89)
  Wzmacniacze częstotliwości pośredniej. Linie opóźniające. Odtwarzanie nośnej. Demodulatory synchroniczne. Wzmacniacze wizyjne. Eliminacja koloru. tranzystoryzacja. Automatyczna regulacja nasycenia.
 • Rozdział 12. Instalowanie i uruchamianie odbiorników telewizyjnych (100)
  Regulacja czystości. Konwergencja statyczna. Konwergencja dynamiczna. Barwa tła.
 • Rozdział 13. Regulacja odbiornika SECAM (104)
  Obraz pasów kolorowych. Strojenie dyskryminatora. Filtr dzwonowy. Generator uniwersalny. Czy to jest dość proste?
 • Rozdział 14. Regulacja odbiornika PAL (108)
  Obraz pasów kolorowych. Tęcza. Układ macierzowy. Nasycenie. Czy to jest dość proste?
 • Cud w postaci telewizji kolorowej (11)