A.J. Meyerhoff "Cyfrowe zastosowania układów magnetycznych"
Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, nakład 2700 egz., Warszawa, 1964
(tłumaczenie: A. Kojemski, J. Ryżko, Z. Świątkowski)

Słowo wstępne (11)
Podziękowanie (12)
Przedmowa (13)
Część I. Podstawy
1. Wstęp (17)
2. zarys teorii magnetyzmu (21)
3. Ferromagnetyzm (30)
4. Parametry i jednostki (41)
5. Rdzenie magnetyczne (59)
6. Diody i tranzystory (78)
7. Terminologia logiczna (86)
Część II. Równoległe impulsowe wzmacniacze magnetyczne
8. PMA - układ i działanie (97)
9. Projektowanie PMA (113)
10. Projektowanie logiczne układów PMA (140)
11. PMA jako układy We-Wy (169)
12. Zasilacze prądowe do układów PMA (180)
13. Zagadnienia systemowe PMA (187)
Część III. Równoległe impulsowe wzmacniacze magnetyczne z opóźnieniem
14. Projektowanie PMA z opóźnieniem (201)
15. Projektowanie logiczne w oparciu o układy PMA z opóźnieniem (223)
Część IV. Szeregowe impulsowe wzmacniacze magnetyczne
16. Podstawowe układy SMA i ich działanie (245)
17. Projektowanie układu SMA (254)
18. Projektowanie układów logicznych SMA (271)
19. Zasilanie układów SMA (283)
20. Zagadnienia dotyczące systemów SMA (295)
21. Zastosowanie układów SMA w urządzeniach regulacji (305)
Część IV. Pamięci
22. Postacie i działanie pamięci (327)
23. Pamięć koincydencyjna (339)
24. Pamięć o liniowym wybieraniu (356)
25. Pamięci do specjalnych zastosowań (377)
26. Najnowsze techniki pamięciowe (390)
Część VI. Tranzystorowo - magnetyczne wzmacniacze impulsowe
27. Projektowanie obwodu TMA (415)
28. Projektowanie logiczne TMA (443)
29. Analogowe zastosowania TMA (461)
Część VII. Inne techniki
30. Wzmacniacze magnetyczne z falą nośną (475)
31. Impulsowe wzmacniacze magnetyczne na rdzeniach wielootworowych (487)
Dodatek. Charakterystyki elementów
Charakterystyki elementów (521)
Wykaz słownictwa specjalnego (531)
Wykaz literatury (537)
Skorowidz (544)