J. Klamka "Diody germanowe i krzemowe"
Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 3690 egz., Warszawa, 1960

Wykaz najważniejszych symboli.
1. Fizyczne podstawy działania elementów półprzewodnikowych (9)
Wstęp.
Przewodnictwo półprzewodników elektronowych.
Wielkości fizyczne półprzewodników.
Złącze p-n.
Styk metal-półprzewodnik.
Zjawisko fotoelektryczne w złączu p-n.
2. Germanowe diody ostrzowe (44)
Technologia i konstrukcja.
Właściwości elektryczne.
Zastosowanie germanowych diod ostrzowych.
3. Krzemowe diody ostrzowe (67)
Technologia i konstrukcja diod.
Właściwości elektryczne.
Przykłady zastosowań krzemowych diod ostrzowych.
4. Metody wykonywania złącz p-n (75)
Złącza p-n wyciągane ze stopu.
Złącza p-n dyfuzyjne.
Złącza stopowo - dyfuzyjne.
Złącza ciśnieniowe.
Złącza  wykonane przez topienie powierzchniowe.
Złącza uzyskane przez bombardowanie cząstkami.
5. Germanowe diody mocy (87)
Technologia germanowych diod mocy.
Straty mocy w diodzie oraz jej sprawność.
Straty mocy w diodach w różnych układach prostowniczych.
Chłodzenie i stabilność cieplna diod germanowych.
Właściwości elektryczne germanowych diod warstwowych.
Prostowniki germanowe.
6. Krzemowe diody mocy (157)
Technologia krzemowych diod mocy.
Właściwości elektryczne.
Zastosowanie diod krzemowych.
7. Fotodiody germanowe (181)
Konstrukcja fotodiod.
Właściwości fotoelektryczne.
Zastosowanie fotodiod.
8. Fotodiody krzemowe (192)
Wykaz literatury.