Zasady radiokomunikacji (wyd. 1)


Stefan Hahn, "Zasady radiokomunikacji"
Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 1, Warszawa 1953

 1. Wstęp (3)
 2. Fale elektromagnetyczne (8)
  Wstęp. Przedstawienie pól elektrycznych i magnetycznych za pomocą wektorów. Przedstawienie zmiennych w czasie pól za pomocą wirujących wektorów. Fale elektromagnetyczne w wolnej przestrzeni. Miara natężenia pola elektromagnetycznego. Polaryzacja fal elektromagnetycznych. Fale radiowe w ośrodkach materialnych. Odbicie i załamanie fal. Głębokość wnikania fal.
 3. Sposoby przenoszenia wiadomości za pomocą fal radiowych (40)
  Wstęp. Struktura przebiegów elektrycznych, podporządkowanych przekazywanym wiadomościom. Pasmo częstotliwości niezbędne dla przekazywania wiadomości za pomocą prądów elektrycznych. Powody stosowania modulacji przy przesyłaniu sygnałów drogą radiową. Klasyfikacja rodzajów modulacji. Modulacja amplitudy. Modulacja kąta. Interpretacja modulacji amplitudy i modulacji kąta za pomocą wektora wirującego. Zależności matematyczne, wiążące modulację fazy i modulację częstotliwości. Porównanie widm modulacji częstotliwości i modulacji fazy. Analogia pomiędzy filtrem dolnoprzepustowym a filtrem pasmowym. Jednoczesna modulacja amplitudy i kąta. Niektóre rodzaje modulacji złożonych. Modulacja impulsowa. Modulacja kodowa. Modulacja kodowa impulsów. Prędkość rozchodzenia się fal w ośrodku dyspersyjnym. Prędkość fazowa i grupowa.
 4. Wpływ zakłóceń i szumów na sygnały radiowe (92)
  Wstęp i klasyfikacja źródeł zakłóceń i szumów. Charakter przebiegów elektrycznych szumu. Koherentność (spójność przebiegów elektrycznych). Wpływ szumów na przebiegi zmodulowane. Przepustowość kanału telekomunikacyjnego w obecności szumów. Odbiór sygnałów poniżej poziomu szumów. Szumy i zakłócenia atmosferyczne. Natężenie pola, konieczne dla dobrego odbioru typowych sygnałów radiowych.
 5. Ośrodki rozchodzenia się fal radiowych. Troposfera i jonosfera. Właściwości elektryczne ziemi (lądu i morza) (125)
  Wstęp. Jonosfera. Warstwy jonosferyczne. Właściwości elektryczne zjonizowanego gazu. Załamanie i odbicie fal w jonosferze. Związek między częstotliwością krytyczną a częstotliwością graniczną. Prawo sekansa. Prędkość rozchodzenia się fal w jonosferze. Wysokość pozorna warstwy jonosferycznej. Wpływ pola magnetycznego ziemskiego na rozchodzenie się fal w jonosferze. Metody badania własności jonosfery. Stacje sondowań jonosferycznych. Budowa jonosfery. Burze jonosferyczne. Wpływ jedenastoletniego okresu zmian aktywności słonecznej na jonosferę. Właściwości troposfery. Właściwości elektryczne ziemi (lądu i morza).
 6. Prawa rozchodzenia się fal radiowych w otoczeniu ziemi (155)
  Wstęp. Klasyfikacja sposobów rozchodzenia się fal w otoczeniu ziemi. Rozchodzenie się fal długich. Rozchodzenie się fal średnich. Rozchodzenie się fal powierzchniowych wzdłuż kulistej powierzchni ziemi. Rozchodzenie się fal średnich w jonosferze. Zaniki na falach średnich. Sezonowe zmiany warunków rozchodzenia się fal średnich. Natężenie pola fali jonosferycznej w zakresie fal średnich. Zjawiska nieliniowe w jonosferze. Efekt luksembursko - gorkowski. Rozchodzenie się fal krótkich. Regularne zmiany warunków rozchodzenia się fal krótkich. Anormalne warunki rozchodzenia się fal krótkich. Zaniki przy odbiorze fal krótkich. Efekt Dopplera przy rozchodzeniu się fal krótkich. Zjawisko echa. Metody wyznaczania częstotliwości roboczych dla linii radiokomunikacyjnych. Rozchodzenie się fal ultrakrótkich. Rozchodzenie się fal ultrakrótkich w troposferze. Zaniki przy rozchodzeniu się fal ultrakrótkich.
 7. Rodzaje, klasyfikacja i organizacja służb radiokomunikacyjnych. Radiotelegrafia i radiotelefonia (194)
  Służby radiokomunikacyjne. Rodzaje modulacji, używane do celów radiokomunikacji. Radiotelegrafia. Szerokość wstęgi emisji telegraficznych. Szybkość telegrafowania i szybkość telegraficzna. Zniekształcenia znaków telegraficznych w połączeniach radiowych. Fototelegrafia (faksymile). Radiotelefonia. Zakończenie radiotelefoniczne. Ośrodki nadawcze i odbiorcze.
 8. Dalekosiężna radiokomunikacja długofalowa (229)
 9. Dalekosiężna radiokomunikacja na falach krótkich (234)
  Wstęp. Dobór rodzaju modulacji w radiotelegrafii. Metody wytwarzania sygnałów telegrafii F1 (kluczowanie częstotliwości). Metody odbioru sygnałów telegrafii F1. Dobór wartości przesuwu częstotliwości przy telegrafii F1. Ograniczenie szybkości telegraficznej przy telegrafii F1 ze względu na wielodrogowość sygnału. Dobór rodzaju modulacji przy telefonii krótkofalowej. Metody modulacji jednowstęgowej. Telefonia jednowstęgowa dwukanałowa. Odbiór zbiorczy. Metody kojarzenia kanałów przy odbiorze zbiorczym.
 10. Radiokomunikacja służby ruchomej na falach ultrakrótkich (266)
 11. Łącza wielokrotne ultrakrótkofalowe (274)