Radioamator, listopad 1955r., rok V, Nr 11
Na okładce: Strojenie nadajnika radiostacji SP7KAL w Łodzi.

UWAGA: więcej informacji można znaleźć pod adresem - grzegorz-makarewicz.pl

  • U mety planu sześcioletniego (1)

   "Miesiąc zaledwie nas dzieli od ostatecznego zakończenia wielkiego i chlubnego dzieła - Planu 6-letniego. To tak, jak gdyby kilka jeszcze kroków do mety ofiarnego wyścigu pracy całego narodu. Za kilka tygodni pozostanie już za nami niemały odcinek przebytej drogi, na której trzeba było pokonywać jakże liczne nieraz trudności. Zbliżając się do mety, a potem patrząc wstecz na odmierzony czasem i znojnym trudem etap naszego budownictwa pokojowego - uczynimy niewątpliwie to, czego zwyczaj nie potrzeba przypominać dobremu gospodarzowi:... "

  • Uczmy się radiotechniki: Sposoby zabezpieczenia urządzeń elektroenergetycznych przed wysłaniem szkodliwych zakłóceń radiowych (2)

   "W niniejszym artykule omówimy środki techniczne, za pomocą których zwalcza się zakłócenia radiowe u samego źródła ich powstawania, to jest przy wszelkiego rodzaju urządzeniach elektroenergetycznych, powodujących bądź okresowe lub nieokresowe przerywaniu prądu, bądź skokowe zmiany prądu w przewodach sieci elektrycznej (w poprzednim artykule wyjaśniono już dlaczego tego rodzaju skoki prądowe są źródłem zakłóceń radiowych)..."

  • Praktyczne problemy radiotelefonii amatorskiej, cz. III (4)

   "Modulacja siatkowa z regulację fali nośnej
   Jak już wspomniano - niską średnią sprawność energetyczną wzmacniacza modulowanego w siatce można zwiększyć, stosując tzw. regulację (sterowanie) poziomu fali nośnej (carrier control). W konwencjonalnych systemach modulacji - moc samej fali nośnej jest stała i nie zależy od obecności napięcia modulującego. Średnia głębokość modulacji jest mała, nadajnik wymodulowany w pełni tylko chwilami, a już w przerwach między słowami czy sylabami fala nośna jest wysyłana w "eter" zupełnie bezużytecznie..."

  • Radzieckie odpowiedniki lamp R (6)

   "RGN564 ÷ BO!, RGN2004 ÷ BO116/BO188, RGN1064 ÷ BO125/BO197/BO202..."

  • Zespół sterujący ZSW-2 (8)

   "Z wolna - lecz stale - rozszerza się asortyment sprzętu produkowanego przez nasz przemysł dla potrzeb radiofonii przewodowej. Między innymi znalazł się już w użytkowaniu zespół sterujący wzmacniacze mocy, typu ZSW-2, którego schemat ideowy jest przedstawiony na rysunku. Zestaw ten zawiera: odbiornik, wzmacniacz mikrofonowy, zasilacz i głośnik kontrolny.
   Za pomocą zespołu sterującego może być transmitowany program radiowy lub nadawana audycja miejscowa (mikrofon, adapter). Głośnik kontrolny umożliwia nastrojenie odbiornika i kontrolę audycji w czasie pracy radiowęzła..."

  • Z zawodów "Polni Den" 1955 - SP9KAG na Wielkiej Raczy (10)

   "Gliwicki Klub Łączności przygotował na "Polni Den" trzy ekipy, które po raz pierwszy miały wziąć udział w zawodach pod znakami SP9KAG, 9UAO, 9OAR. Ponieważ sekcja UKF naszego klubu powstała zaledwie przed kilku miesiącami i nie mieliśmy żadnych doświadczeń w pracy na tym zakresie, postanowiono pracować w czasie zawodów wyłącznie w paśmie 144 MHz jako najłatwiejszym do opanowania..."


  • Czechosłowacja - Szwajcaria na 144 MHz - SP5FM (11)

   "The European Two Meter Day, który odbył się 3/4 września br. przyniósł czechosłowackiej stacji OK1VR niecodzienny sukces. Nawiązała ona o godz. 0312 CET łączność ze stacją szwajcarską HB1IV w paśmie 144 MHz, ustanawiając w ten sposób nowy rekord Czechosłowacji..."

  • Wyniki konkursu UKF (12)

   "Komisja Sędziowska SVAZARM'u ogłosiła wyniki konkursu ultrakrótkofalarskiego "Den Rekordu VKV 1955". W konkursie tym wzięły 42 zespoły, w tym jeden polski..."

  • Radiotelefony na fale decymetrowe (13)

   "NRD produkuje seryjnie radiotelefony pracujące na falach decymetrowych i przeznaczone do łączności w przedsiębiorstwach, instytucjach, na budowach, w terenie górskim, na zawodach sportowych itp..."

  • Odbiornik telewizyjny do dalekiego odbioru (14)

   "Publikując opis swego TELEAMATORA wydaje mi się, że spełniam życzenie sporej rzeszy miłośników telewizji, którzy od dłuższego czasu zasypują listami zarówno Redakcję, jak i samego autora..."

  • Wzmacniacz rozgłoszeniowy typu WR-550 (19)

   "Krajowy przemysł radiotechniczny produkuje pokaźny już asortyment sprzętu wzmacniakowego dla potrzeb rozgłaszania przewodowego, a między innymi wzmacniacze typu WR-550, przeznaczone do pracy w większych radiowęzłach, jakie powinny być wyposażone w aparaturę stacyjną średniej lub dużej mocy. Do wzmacniacza WR-550 mogą być przyłączone linie zasilające (fidery) o napięciu 120 V lub 240 V, albo też miejscowe linie abonenckie o napięciu 30 V i obciążeniu 150 W..."

  • Z praktyki radioamatorskiej (22)

   "Zamieszczamy trzy notatki nadesłane przez naszych Czytelników. Jedna z nich podaje, w jaki sposób można ustabilizować położenie ostrza druciku w wybranym czułym miejscu kryształka detektorowego, druga - opis amatorskiego wykonania podstawek lampowych, trzecia wreszcie - opis łatwego do wykonania we własnym  generatora drgań..."

  • Nomogram: Wzmacniacze szerokowstęgowe (cz. III) (25)

   "W zakresie małych częstotliwości (podobnie jak i przy większych częstotliwościach) występują prócz osłabienia wzmocnienia szkodliwe przesunięcia fazowe, powodujące zniekształcenia impulsów..."

  • Stawiamy "Dwóję" (27)

   "Dwuaktówka pióra Kazimierza Wolińskiego..."

  • Piorunochrony i anteny (28)

   "Wiadomo, że zagadnienie ochrony przed skutkami elektrycznych wyładowań atmosferycznych jest trudne i złożone. Trudności ścisłego ustalenia środków technicznych skutecznie zabezpieczających przed wyładowaniami atmosferycznymi wynikają z wielkich napięć wchodzących tu w grę, dużej skali natężeń poszczególnych wyładowań oraz dużej ilości mało uchwytnych czynników wpływających na stopień niebezpieczeństwa wyładowania dla ludzi, zwierząt i urządzeń w każdym poszczególnym przypadku..."

  • Wymiana (30)
  • Nasi Czytelnicy piszą (32)
  • Nowe wydawnictwa (III okł.)
  • Czy wiecie, że (IV okł.)