Radioamator i Krótkofalowiec, październik 1964r., rok 14, Nr 10.

Treść numeru (2 strona okładki)

Dni Książki i Prasy Technicznej 1964 r. - Uzupełnij swoją biblioteczkę (2 strona okładki)

Z Kraju i zagranicy (233)

 • Międzynarodowa wystawa zastosowania radioizotopów w przemyśle.
  W dniach od 11 do 25 października w Muzeum Techniki PKiN w Warszawie, zorganizowana zostanie międzynarodowa wystawa urządzeń radioizotopowych i elektronicznych, mających zastosowanie w przemyśle, automatyzacji procesów produkcyjnych, defektoskopii radioizotopowej itp.
  Ta nowa gałąź techniki coraz szerzej wkracza w różne dziedziny gospodarki narodowej, jak np. do przemysłu ciężkiego, metalurgii i górnictwa, geologii, przemysłu chemicznego, naftowego, medycyny, a także przemysłu spożywczego i rolnictwa.

Przelicznik tranzystorowy o pojemności zliczania 104 impulsów, produkcji BUTJ.

 • Kabina telewizjofoniczna.
  Udane eksperymenty nad równoczesnym przekazywaniem obrazu rozmawiających abonentów telefonicznych oraz eksploatacja takich usług w niektórych krajach (np. w ZSRR), skłoniła producentów do opracowania i oferowania Zarządom Telekomunikacyjnym kabin telefoniczno - telewizyjnych, wyposażonych w kamerę telewizyjną i ekran kineskopu, na którym można równocześnie obserwować rozmówcę.

 Kabina telewizjofoniczna demonstrowana przez jedną z firm japońskich.

 • Amatorski videomagnetofon.
  Zapis magnetyczny obrazów telewizyjnych pasjonuje również eksperymentujących radiotechników, jak świadczy o tym model videomagnetofonu, opracowany przez jednego z techników telewizyjnych w NRF.


Videomagnetofon

Na 15-lecie Wydawnictw Komunikacji i Łączności (234)

... Po 15 latach pracy dorobek Wydawnictwa jest imponujący. Wyrażają to miliony egzemplarzy wydanych książek, podręczników, poradników i czasopism. Zarówno książki jak i czasopisma takie jak: "Morze", "Skrzydlata Polska", "Motor", "Sygnały", "Radioamator i Krótkofalowiec" czy "Łączność" są dobrze wprowadzone i są poszukiwane na rynku czytelniczym...

Wystawa czechosłowackiej elektroniki w Warszawie (234)

W dniach od 5 do 18 lipca br. otwarta była z Czechosłowackim Ośrodku Informacji w Warszawie wystawa elektronicznej aparatury pomiarowej oraz urządzeń do automatyzacji różnych procesów produkcyjnych w przemyśle.
Radiotechników niewątpliwie mogły zainteresować nowe rozwiązania przyrządów elektronicznych zarówno laboratoryjnych jak i stosowanych w serwisie napraw odbiorników radiowych i telewizyjnych. Klasa tych przyrządów świadczy o dużym postępie technicznym, jakiego dokonano u naszych południowych sąsiadów...


Mikroskop elektronowy typ BS242D (z lewej) i nowy model woltomierza lampowego typ BM-388 (z prawej)

 
Mostek RLC typ TM393 (z lewej) i wobulator typ BM419 (z prawej)

 
Generator telewizyjny typ BM262 (z lewej) i generator impulsów typ BM470 (z prawej)

Odbiornik "Aida" z adapterem i wzmacniaczem (236)

Na rynku znajduje się jeszcze pewna ilość radioodbiorników "Aida" produkcji krajowej, wyposażonych w gramofony elektryczne "Ziphona" produkcji NRD. Gramofon "Ziphona" jest pierwszym tego typu urządzeniem dostępnym na rynku, a dorównującym pod pewnym względem najwyższej klasy gramofonom stacyjnym, używanym w radiofonii i fonografii, mianowicie - zawieszenie silnika i konstrukcja napędu talerza eliminują wibracje, które drogą mechaniczną mogłyby przenosić się na system ruchomy wkładki adapterowej wówczas, gdy opiera się ona o płytę gramofonową. Wyeliminowanie tej wady oraz wysoka jakość zastosowanych wkładek adapterowych sprawiają, że posiadając odbiornik z takim właśnie gramofonem warto się postarać o odtwarzanie pełnego pasma nagranych na płytę częstotliwości.
dodatkową zachętą jest to, że konstrukcja zastosowanego ramienia adapterowego umożliwia zastąpienie zwykłych wkładek adapterowych - wkładkami stereofonicznymi, dostępnymi od czasu do czasu na naszym rynku. Nie wymaga to żadnych przeróbek mechanicznych. Właściciel odbiornika "Ada" może więc stać się posiadaczem zestawu stereofonicznego dość wysokiej jakości, przy niewielkiej, możliwej dla średnio zaawansowanego radioamatora, przeróbce samego odbiornika oraz stosunkowo niewielkim nakładzie kosztów.
Przeróbka polega na wbudowaniu drugiego stopnia wyjściowego, takiego samego, jak istniejący w odbiorniku, wymianie transformatora sieciowego na większy oraz zastąpieniu pojedynczych potencjometrów siły głosu i barwy dźwięku podwójnymi, umocowanymi na wspólnej osi. Ponadto należy zrezygnować z głośników umieszczonych w skrzynce odbiornika i zastąpić je dwoma dowolnej konfiguracji głośnikami, umieszczonymi w narożach pokoju...


Wygląd zewnętrzny kolumny głośnikowej.

 
Ciasny montaż potencjometrów wewnątrz obudowy radioodbiornika.

Wzmacniacz drugiego kanału posiada dla uproszczenia ten sam układ elektryczny, co fabryczny wzmacniacz małej częstotliwości, w który wyposażony jest odbiornik.

 
Wzmacniacz małej częstotliwości, w który wyposażony jest odbiornik.

Rozwiązanie montażowe jest dowolne, pamiętać należy tylko o tym, aby oba transformatory głośnikowe były jednakowe oraz aby połączyć przewody zerowe z masą układu w jednym punkcie, zaznaczonym na schemacie. W ten sposób unika się dodatkowego przydźwięku.

Wskazówki projektowania odbiorników tranzystorowych - Odbiorniki o bezpośrednim wzmocnieniu (część VIII) (239)

 • Układy reakcyjne z dodatnim sprzężeniem.

Odbiorniki lampowe, tzw. reakcyjne, były w swoim czasie bardzo popularne dzięki niskiej cenie i stosunkowo niezłej jakości odtwarzania. Podobnie i dziś tego rodzaju układy tranzystorowe cieszą się znaczną popularnością u mniej zaawansowanych radioamatorów, bowiem do ich konstruowania nie są niezbędne kosztowne przyrządy.


Pierwszy stopień odbiornika z detekcją audionową i z reakcją.

 
Audion z tranzystorem pracującym w układzie WB.

 
Schemat układu odbiornika reakcyjnego z wykorzystaniem krajowych tranzystorów.

Prosty odbiornik reakcyjny z trzema tranzystorami

 
Regulacja sprzężenia zwrotnego uzyskiwana przy pomocy tłumienia obwodu wejściowego.

 • Układy refleksowe z podwójnym wykorzystaniem tranzystora.

Wykorzystywanie jednego tranzystora do pełnienia kilku funkcji nie jest niczym nowym w technice układowej. Na przykład, jeden tranzystor z powodzeniem pracuje jako mieszacz wytwarzający również drgania oscylatora lokalnego.


Odbiornik refleksowy z dwoma tranzystorami.

 
Schemat odbiornika refleksowego z trzema tranzystorami.

 
Odbiornik refleksowy z transformatorem impedancji.

3 : 4 czy 4 : 5 (244)

Jak wiadomo, wszystkie czynne obecnie na świecie stacje telewizyjne nadają obrazy zgodnie z normą międzynarodową, która przez analogię do filmu - przyjmuje stosunek boków obrazu 3 : 4. Takie są też proporcje ekranów w kineskopach z kątem odchylania 700 i 900.
Stała dążność do zmniejszenia ciężaru i głębokości skrzynki odbiornika TV doprowadziła do uruchomienia produkcji kineskopów 1100 o innym formacie obrazu (4 : 5). Te nowe proporcje kineskopów powodują obcięcie obu boków obrazu wskutek konieczności poszerzenia rastra poza ekran kineskopu o około 1/16 (6%) przy zachowaniu normalnej wysokości.

Przegląd schematów - Odbiornik telewizyjny "Fala" 36-62-2 (245)

 • Dane techniczne.
 • Układ elektryczny odbiornika.

Ogłoszenie (248)

Uwaga Czytelnicy! (248)

Nowe wyroby Łódzkich Zakładów Radiowych (249)

 • Gabinetowy zestaw stereofoniczny STEREO-260 typ WG-260.


Widok zestawu WG260

 • Gramofon ze wzmacniaczem Dueton typ WG-280.


Widok gramofonu

 •  Zestaw gabinetowy gramofonu ze wzmacniaczem Mimoza typ WG-270.

 • Wzmacniacz W-220.
 • Kolumny głośnikowe.

Odbiornik tranzystorowy "Ela" (251)

W ciągu ostatnich lat na łamach miesięcznika "Radioamator" zostało zamieszczonych wiele opisów prostych odbiorników tranzystorowych o bezpośrednim wzmocnieniu; niemniej jednak zainteresowanie tego typu odbiornikami jest w dalszym ciągu bardzo duże.

Ogłoszenia (252)

Kącik dla początkujących - O kondensatorach (253)


Kondensatory elektrolityczne i ich symbol graficzny.

 
Kondensatory papierowe w różnych wykonaniach i ich symbol graficzny.

 
Kondensatory mikowe.

 
Kondensatory styrofleksowe.

 
Kondensatory ceramiczne - talerzykowe.

 
Kondensatory ceramiczne - rurkowe.

 
Kondensator obrotowy i jego symbol graficzny.

 
Kondensator ceramiczny stroikowy ("trymer") i jego symbol graficzny.

 
Równoległe łączenie kondensatorów.

 
Szeregowe łączenie kondensatorów.

Krótkofalowiec Polski (255)

Z prasy zagranicznej - Tranzystorowe wzmacniacze mocy (Dokończenie z numeru 8) (259)


Schemat wzmacniacza bez transformatora międzystopniowego.

 
Schemat wzmacniacza pracującego w klasie A.

 
Schemat "luksusowego" wzmacniacza małej mocy.

 
Schemat wzmacniacza o dużej oporności wejściowej.

Z praktyki radioamatorskiej - Praktyczny przełącznik falowy do odbiorników tranzystorowych (2 strona okładki)

W praktyce radioamatorskiej dość często zachodzi potrzeba stosowania miniaturowego przełącznika zakresów falowych.


Przełącznik dwuzakresowy, 12 - biegunowy.

 
Przełącznik trzyzakresowy, 24 - biegunowy (wariant 1).

 
Przełącznik trzyzakresowy, 24 - biegunowy (wariant 2).