Wzmacniacz stereofoniczny W-600

Przegląd schematów, autor J.J.
Radioamator i Krótkofalowiec, Rok 21, Luty 1971r., Nr 2

   Łódzkie Zakłady Radiowe FONICA produkują wzmacniacz stereofoniczny typu W-600. Parametry tego wzmacniacza kwalifikują go do kategorii "Hi-Fi".

   Wzmacniacz W-600 dostosowany jest do zasilania dwu kolumn głośnikowych. Może współpracować z mikrofonem, radiem i magnetofonem, a także z gramofonem elektrycznym wyposażonym we wkładkę krystaliczną lub dynamiczną. Wymienione źródła sygnału mogą być stereofoniczne, albo monofoniczne.

   Wygląd zewnętrzny wzmacniacza uwidoczniono na rys. 1.


Rys. 1. Widok ogólny wzmacniacza stereofonicznego W-600

Dane techniczne

 • Zasilanie: 220V lub 110V, 50Hz
 • Moc pobierana: ok. 140VA
 • Moc wzmacniacza: maksymalna 2×10W, znamionowa 2×6W
 • Opór głośników: 15Ω
 • Zniekształcenia nieliniowe: 1,5% na częstotliwościach 40, 1000 i 12500Hz
 • Charakterystyka częstotliwości: 40÷15000Hz ± 3dB
 • Poziom zakłóceń: wejście "Gramofon krystaliczny", "Magnetofon" - 50dB; pozostałe wejścia - 45dB
 • Regulacja barwy tonu: 40Hz±15dB, 15000 od +12dB do -15dB
 • Tłumienie przesłuchu pomiędzy kanałami: 40dB przy f=1000Hz
 • Czułość i rodzaje wejść:
  • wejście 1 - czułość 8mV "Gramofon dynamiczny",
  • wejście 2 - czułość 12mV "Mikrofon",
  • wejście 3 - czułość 40mV "Radio",
  • wejście 4 - czułość 300mV "Gramofon krystaliczny",
  • wejście 5 - czułość 1,5V "Magnetofon".

Opis układu

   Schemat ideowy wzmacniacza przedstawiono na rys. 2.


Rys. 2. Schemat ideowy wzmacniacza stereofonicznego W-600
(Rysunek jest duży więc można go skopiować np. do programu graficznego i obejrzeć szczegóły)

   Stopnie wstępne wzmacniacza wyposażono w lampy ECC83, natomiast w dalszych stopniach pracują lampy EF86, ECC82 (odwracacz fazy), w przeciwsobnych stopniach mocy pracują lampy EL84.

   Przełącznik obrotowy służy do włączania odpowiedniego gniazda wejściowego, natomiast przełącznikami klawiszowymi włącza się wzmacniacz i wybiera rodzaj pracy: monofoniczny albo stereofoniczny.

   Sprzężone potencjometry P2, P7 i P3, P8 służą do niezależnej regulacji niskich i wysokich tonów, a potencjometry P4, P9 do regulacji wzmocnienia. Niezależnie regulowane potencjometry P1 i P6 pozwalają wyrównywać wzmocnienie obydwu kanałów. Poza tym można je wykorzystywać jako niezależne regulatory wzmocnienia.

   Zasilacz sieciowy dostarcza niezbędnych napięć stałych i zmiennych dla układu wzmacniacza. Napięcia anodowe pobiera się z prostownika pracującego w układzie podwajacza napięcia z krzemowymi diodami DK62. Napięcia anodowe dla poszczególnych stopni są dodatkowo filtrowane elementami RC.

   Napięcia polaryzujące siatek sterujących lamp mocy (EL84) pobierane są z oddzielnego prostownika wyposażonego w diody DZG4.

   Lampy pracujące w stopniach wstępnych żarzone są napięciem stałym 12V otrzymywanym ze stabilizatora, w którym pracuje tranzystor TG70.

Udostępnił ku radości "lampomaniaków" i nie tylko Grzegorz 'gsmok' Makarewicz