Opis czynności Skuteczne ważone przyspieszenie drgań w kierunku X [m/s2] Skuteczne ważone przyspieszenie drgań w kierunku Y [m/s2] Skuteczne ważone przyspieszenie drgań w kierunku Z [m/s2] Czas ekspozycji [min]
Opis czynności X [m/s2] Y [m/s2] Z [m/s2] Czas [min]