Zarys teleradiotechniki (wyd. 1)


Stanisław Ogulewicz "Zarys teleradiotechniki"
Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 1, nakład 5000 + 250 egz., Warszawa, 1960

 1. Wiadomości wstępne (5)
 2. Elementy i podzespoły tele- i radiotechniczne (7)
  Oporniki.
  Kondensatory.
  Elementy i podzespoły indukcyjne.
  Lampy elektronowe.
 3. Podzespoły teletechniczne (25)
  Wiadomości ogólne.
  Mikrofon.
  Transformator telefoniczny.
  Induktor.
  Brzęczyk.
  Dzwonek.
  Słuchawka telefoniczna.
  Przekaźniki telefoniczne.
  Wybieraki.
 4. Teoria układów elektronowych (45)
  Prostowniki.
  Wzmacnianie i układy wzmacniaczy.
  Generacja i generatory drgań elektrycznych.
  Modulacja i układy modulacji.
  Detektory i układy przemiany.
 5. Telefonia naturalna (73)
  Aparaty telefoniczne.
  Łącznice telefoniczne z obsługą ręczną.
  Sieci miejskie i okręgowe.
 6. Telegrafia (120)
  Wiadomości ogólne.
  Aparaty telegraficzne.
  Dalekopis.
 7. Teletransmisja (133)
  Wiadomości ogólne.
  Tor teletransmisyjny.
  Linie napowietrzne.
  Linie kablowe.
  Wzmacniaki.
  Sygnalizacja zewowa.
  Tłumiki echa.
 8. Telefonia i telegrafia nośna (150)
  Zasada pracy systemów nośnych.
  Telefonia jednokrotna 1 + 1 (L-35).
  Urządzenia teletransmisyjne pracujące na liniach wysokiego napięcia.
  Telegrafia wielokrotna.
 9. Zasady radiokomunikacji (159)
  Wiadomości ogólne.
  Rozchodzenie się fal.
  Anteny nadawcze i odbiorcze.
  Nadajniki radiokomunikacyjne i radiofoniczne.
  Odbiorniki.
  Urządzenia radiolokacyjne.
 10. Telewizja (183)
  Pojęcia podstawowe, definicje. Analiza i synteza obrazu.
  Lampy telewizyjne.
  Ważniejsze procesy elektryczne przy nadawaniu i odbieraniu sygnałów telewizyjnych.
  Nadawanie sygnałów telewizyjnych drogą radiową.
  Urządzenia telewizyjne.
 11. Elektroakustyka (218)
  Wiadomości ogólne.
  Przetworniki elektroakustyczne.
  Zapis i odtwarzanie dźwięku.
  Megafonizacja.
  Radiofonia przewodowa.