Pracownia radiotechniczna i telewizyjna (wyd. 1)


Stanisław Ogulewicz "Pracownia radiotechniczna i telewizyjna"
Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 1, nakład 10000 + 200 egz., 1966

Przedmowa (5)
Wstęp (7)
Rozdział I
1.1. Omówienie przedmiotu badań i tematów ćwiczeń serii I (13)
Ćwiczenie I/1. Badanie diod próżniowych z katodami: wolframową, tlenkową, torowaną (32)
Ćwiczenie I/2. Badanie lamp trójelektrodowych (35)
Ćwiczenie I/3. Badanie tetrody (37)
Ćwiczenie I/4. Badanie pentody (39)
Ćwiczenie I/5. Badanie mieszacza. Pomiar typowych charakterystyk statycznych i sprawdzenie prawa iloczynowego wpływu potencjałów siatek sterujących na wielkość prądu anodowego (41)
Ćwiczenie I/6. Badanie tyratronu - pomiar charakterystyki zapłonu (43)
Rozdział II
2.1. Omówienie przedmiotu badań i tematów ćwiczeń serii II (46)
Ćwiczenie II/1. Pomiar parametrów tranzystorów (59)
Ćwiczenie II/2. Dobór oporności pracy wzmacniacza oporowego (62)
Ćwiczenie II/3. Pomiary obwodów rezonansowych (64)
Ćwiczenie II/4. Pomiar stabilizatora jarzeniowego (69)
Ćwiczenie II/5. Pomiar stabilizatora elektronowego (70)
Ćwiczenie II/6. Pomiar zasilacza (72)
Rozdział III
3.1. Omówienie przedmiotu badań i tematów ćwiczeń serii III (74)
Ćwiczenie III/1. Wpływ elementów na pracę wzmacniacza oporowego (91)
Ćwiczenie III/2. Pomiar charakterystyki wzmacniacza selektywnego (93)
Ćwiczenie III/3. Strojenie wzmacniacza pośredniej częstotliwości (96)
Ćwiczenie III/4. Pomiar charakterystyki wzmacniacza transformatorowego (98)
Ćwiczenie III/5. Pomiar przeciwsobnego wzmacniacza transformatorowego (100)
Ćwiczenie III/6. Pomiar dyskryminatora (103)
Rozdział IV
4.1. Omówienie przedmiotu badań i tematów ćwiczeń serii IV (105)
Ćwiczenie IV/1. Pomiar odbiornika radiowego (120)
Ćwiczenie IV/2. Pomiary oporności indukcyjności i pojemności oraz dobroci Q elementów obwodów (122)
Ćwiczenie IV/3. Pomiary z techniki impulsowej (125)
Ćwiczenie IV/4. Pomiar głębokości modulacji (128)
Ćwiczenie IV/5. Pomiar wzmacniacza klasy C (130)
Ćwiczenie IV/6. Oscyloskop (133)
Rozdział V
5.1. Omówienie przedmiotu badań i tematów ćwiczeń serii V (136)
Ćwiczenie V/1. Pomiary wtórnika katodowego (151)
Ćwiczenie V/2. Pomiary układu o podstawie siatkowej (154)
Ćwiczenie V/3. Pomiary parametrów lamp i półprzewodników (157)
Ćwiczenie V/4. Pomiary wzmacniacza szerokopasmowego (160)
Ćwiczenie V/5. Strojenie wzmacniacza wizji (162)
Ćwiczenie V/6. Badanie kluczowego układu ARW (164)
Rozdział VI
6.1. Omówienie przedmiotu badań i tematów ćwiczeń serii VI (166)
Ćwiczenie VI/1. Wstępne strojenie obwodów pośredniej częstotliwości (180)
Ćwiczenie VI/2. Strojenie wzmacniacza pośredniej częstotliwości wizji (182)
Ćwiczenie VI/3. Pomiary linii długiej (184)
Ćwiczenie VI/4. Badanie układów dopasowujących (186)
Ćwiczenie VI/5. Pomiar jakości obrazu (189)
Ćwiczenie VI/6. Przegląd aktualnego odbiornika produkcji krajowej (191)
Rozdział VII
7.1. Omówienie przedmiotu badań i tematów ćwiczeń serii VII (193)
Ćwiczenie VII/1. Pomiar generatora samodławnego (207)
Ćwiczenie VII/2. Pomiary selektorów amplitudy (209)
Ćwiczenie VII/3. Pomiary separatorów impulsów (212)
Ćwiczenie VII/4. Badanie układu automatycznej regulacji fazy (214)
Ćwiczenie VII/5. Pomiar prądu odchylania (216)
Ćwiczenie VII/6. Pomiar stabilizacji amplitudy odchylania (218)
Rozdział VIII
8.1. Omówienie przedmiotu badań i tematów ćwiczeń serii VIII (220)
Ćwiczenie VIII/1. Pomiar czułości odbiornika (231)
Ćwiczenie VIII/2. Pomiary klimatyczne (233)
Ćwiczenie VIII/3. Pomiar wzmacniacza szerokopasmowego na tranzystorach (234)
Ćwiczenie VIII/4. Pomiar multiwibratora na tranzystorach (236)
Ćwiczenie VIII/5. Badanie dzielnika częstotliwości (238)
Ćwiczenie VIII/6. Pomiar układów mieszających (242)