Obsługa własnego telewizora (wyd. 1)


Zdzisław Olszewski "Obsługa własnego telewizora"
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, nakład 20000 + 260 egz., Warszawa 1961

 1. Pojęcie ogólne o telewizji (5)
 2. Elementy składowe telewizora i ich funkcjonowanie (15)
 3. O lampach i kineskopie (36)
 4. Normy, pasma i kanały. Fale i ich własności (44)
 5. Wybór telewizora (51)
 6. Eksploatacja odbiornika telewizyjnego (56)
 7. Zakłócenia w odbiorze telewizyjnym (79)
 8. Uszkodzenia w telewizorze (90)
 9. Regulatory napięcia (102)
 10. Anteny telewizyjne (108)
 11. Telewizory produkcji polskiej (123)
 12. Telewizory produkcji radzieckiej (134)
 13. Telewizory produkcji NRD (143)
 14. Telewizory produkcji czechosłowackiej (149)
 15. Telewizory produkcji węgierskiej (152)