Pracownia krótkofalowca


Wiktor Chojnacki "Pracownia krótkofalowca"
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1981

1. Prace warsztatowe krótkofalowca (9)
1.1. Uwagi ogólne (9)
1.2. Zasady bezpiecznej pracy w pracowni krótkofalowca (11)
2. Wyposażenie pracowni krótkofalowca (23)
2.1. Pomieszczenie i podstawowe wyposażenie pracowni krótkofalarskiej domu kultury, klubu lub drużyny harcerskiej (24)
2.2. Organizacja i prowadzenie zajęć technicznych w pracowniach (41)
2.3. Wybór i podstawowe wyposażenie miejsca do pracy w mieszkaniu krótkofalowca (50)
2.4. Narzędzia (63)
2.5. Podstawowe przyrządy pomiarowe w pracowni krótkofalowca (73)
2.6. Materiały stosowane w konstrukcjach krótkofalarskich (131)
2.7. Przechowywanie, sprawdzanie i przygotowywanie podzespołów do montażu (144)
3. Projektowanie i montaż urządzeń (154)
3.1. Przygotowanie schematu ideowego (155)
3.2. Wykonywanie układów próbnych (173)
3.3. Projektowanie konstrukcji mechanicznej urządzeń (182)
3.4. Projektowanie montażu elektrycznego urządzeń (214)
3.5. Montaż mechaniczny urządzeń (240)
3.6. Montaż elektryczny urządzeń krótkofalarskich (268)
4. Uruchamianie, regulacja i strojenie urządzeń (306)
4.1. Kontrola montażu, przygotowanie urządzenia do uruchamiania i strojenia (306)
4.2. Zasady uruchamiania, strojenia i regulacji amatorskich urządzeń radiokomunikacyjnych (308)
4.3. Przygotowanie dokumentacji wykonanego urządzenia (322)
5. Eksploatacja i naprawy urządzeń krótkofalarskich (324)
5.1. Właściwa eksploatacja amatorskich urządzeń radiokomunikacyjnych (324)
5.2. Lokalizacja uszkodzeń (327)
5.3. Usuwanie uszkodzeń (332)
6. Parametry i rozmiary podzespołów stosowanych w amatorskich urządzeniach radiokomunikacyjnych (337)
6.1. Elementy RC (337)
6.2. Elementy półprzewodnikowe (354)
6.3. Filtry kwarcowe i piezoceramiczne (361)
7. Nomogramy i tablice (364)
8. Biblioteka krótkofalowca (380)