Podstawy techniki telewizyjnej

Podstawy techniki telewizyjnej, A.M. Chałfin
Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 1, nakład 4000 + 140 egz., Warszawa, 1957. (z języka rozyjskiego przetłumaczyli: J.Szeliński, S.Konarski, W.Grynglas)

 • Przedmowa (9)
 1. Podstawowe problemy telewizji (11)
  Zadania techniki telewizyjnej. Zasada wybierania i podstawowe parametry transmisji telewizyjnej. System telewizyjny z wybieraniem mechanicznym. Sygnały obrazu. Widmo częstotliwości sygnałów obrazu. Zakres częstotliwości do nadawania sygnałów obrazu. Zagadnienie odległości. Układ blokowy telewizji.
 2. Elementy techniki świetlnej, optyki i fizjologii wzroku (28)
  Elementy techniki świetlnej. Elementy optyki geometrycznej. Oko i widzenie.
 3. Zjawisko fotoelektronowe i przetworniki fotoelektronowe (67)
  Podstawowe prawa emisji fotoelektronowej. Cezowe fotokatody złożone. Charakterystyki widmowe i wydajność kwantowa. Czułość całkowita. Niektóre charakterystyki techniczne przetworników fotoelektronowych. Wewnętrzne zjawisko fotoelektronowe. Powielacze fotoelektronowe.
 4. Geometryczna optyka elektronowa (85)
  Skupianie za pomocą jednorodnego pola elektrycznego. Przenoszenie obrazu za pomocą pól elektrycznych i magnetycznych. Załamanie promieni elektronowych. Elektrostatyczne soczewki elektronowe. Soczewka magnetyczna. Soczewka imersyjna. Energetyka promieni elektronowych. Aberacje soczewek elektronowych.
 5. Elektronówki oscyloskopowe (110)
  Budowa elektronówki. Działo elektronowe. Odchylanie polem elektrycznym. Elektronówki sterowane polem magnetycznym. Odchylanie polem magnetycznym. Cewki odchylające. Ekrany. Potencjał ekranu. Właściwości odchylania w elektronówkach o sterowaniu elektrostatycznym. Plama jonowa. Modulacja jaskrawości. Jaskrawość obrazu. Kontrastowość obrazu na ekranie elektronówki. Parametry elektronówek.
 6. Elementy urządzeń wybierania i synchronizacji (142)
  Ogólne wymagania dla wybierania telewizyjnego. Najprostsze generatory napięć piłokształtnych. Sposoby kształtowania impulsów prostokątnych. Generatory relaksacyjne. Synchronizacja generatorów relaksacyjnych. Generatory napięć piłokształtnych stosowane w praktyce. Generatory prądów piłokształtnych. Synchronizacja i impulsy synchronizujące. Wybieranie międzyliniowe.
 7. wewnętrzne zakłócenia fluktuacyjne w układach telewizyjnych (220)
  Charakter zakłóceń fluktuacyjnych. Wpływ zakłóceń fluktuacyjnych na obraz. Minimalny prąd fotoelektronowy i sygnał progowy. Czułość kamery telewizyjnej z tarczą Nipkowa. Zasada akumulacji energii świetlnej.
 8. Elektronówki oscyloskopowe analizujące (246)
  Ikonoskop. Superikonoskop. Elektronówki analizujące z elektrodą sygnałową dwustronną, powolnymi elektronami i wewnętrznym wzmocnieniem "Idealna" elektronówka analizująca. Elektronówka analizująca z opornikiem fotoelektrycznym (widikon). Kamery telewizyjne.
 9. Specyfika kształtowania i przesyłania sygnałów telewizyjnych (280)
  Określenie wypadkowej charakterystyki przejściowej układu telewizyjnego. Charakterystyki przejściowe poszczególnych ogniw układu telewizyjnego. Zdolność rozdzielcza układów telewizyjnych. Przesyłanie i odtwarzanie składowej średniej (stabilizacja poziomu czerni). Zniekształcenia nielinearne (kontrastowości). Możliwość zmniejszania obszaru nieostrości bez rozszerzania pasma częstotliwości w torze transmisyjnym. Właściwości widma sygnałów obrazu. Potencjalne możliwości zwężenia pasma częstotliwości zajmowanego przez sygnały telewizyjne.
 10. Wzmacniacze sygnałów wizyjnych (326)
  Przeznaczenie wzmacniaczy sygnałów wizyjnych. Zniekształcenia wprowadzane przez wzmacniacze wizyjne. Metody analizy wzmacniaczy wizyjnych. Częstotliwościowa metoda analizy i obliczania wzmacniaczy wizyjnych. Obliczenie charakterystyk przejściowych na podstawie znanych parametrów. Określenie parametrów odpowiadających optymalnym charakterystykom przejściowym. Charakterystyki przejściowe wzmacniaczy wizyjnych (dla układów równoważnych w obszarze górnych częstotliwości). Korekcja wzmacniaczy w obszarze dolnych częstotliwości. Wzmacniacz z obciążeniem w obwodzie katody (wtórnik katodowy). Obliczanie wzmacniaczy wielostopniowych metodą charakterystyk przejściowych. Badanie wzmacniaczy wizyjnych.
 11. Nadajniki telewizyjne (371)
  Podział nadajników telewizyjnych. Właściwości nadajników telewizyjnych (programowych). Zasady budowy nadajników telewizyjnych. Niektóre właściwości urządzeń modulacyjnych. Właściwości wzmacniaczy ultrawielkiej częstotliwości (UWCZ). Właściwości telewizyjnych anten nadawczych.
 12. Telewizyjne urządzenia odbiorcze (397)
  Uwagi ogólne o odbiornikach telewizyjnych. Układy blokowe i właściwości odbiorników telewizyjnych. Ulepszone układy synchronizacji. Odbiorniki projekcyjne.
 13. Telewizja barwna (420)
  Widzenie barw. Pomiar barw. Klasyfikacja systemów telewizji barwnej. Systemy kolejne. System jednoczesny. Dobór parametrów barwności systemów telewizyjnych. Pewne właściwości widzenia barw. Kineskopy trójbarwne. Systemy z dodatkowymi nośnymi barwy i zagęszczonym widmem. Amerykański system telewizji barwnej.