Ferrytowe anteny odbiorcze

Ferrytowe anteny odbiorcze, W.I. Chomicz
Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, nakład 10190 egz., Warszawa, 1961. (tłumaczył S. Katz)

 • Wstęp (5)
 • Rozdział 1. Właściwości ferrytów i elementy anteny ferrytowej (7)
  Fizyczne właściwości ferrytów.
  Rdzenie anten magnetycznych, ich wybór i charakterystyki.
  Właściwości cewek antenowych.
 • Rozdział 2. Projektowanie i budowa ferrytowych anten odbiorczych (23)
  Właściwości ferrytowych anten odbiorczych.
  Układy wejściowe z antenami ferrytowymi.
  Projektowanie konstrukcji ferrytowej anteny odbiorczej.
  Metody zwiększania skuteczności ferrytowych anten odbiorczych.
 • Rozdział 3. Metody pomiaru charakterystyk anten ferrytowych (40)
  Zasady i metody pomiaru.
  Pomiary w polu zwykłym.
  Metody pomiaru wysokości skutecznej i skuteczności anteny.
 • Rozdział 4. Anteny ferrytowe dla zakresu UKF oraz elementy obwodów antenowych z ferrytami (46)
  Ferrytowa telewizyjna antena pokojowa.
  Antena odbiornika do "łowów na lisa".
  Antena ferrytowa do określania kierunku rozprzestrzeniania się fal radiowych.
  Urządzenia symetryzujące dla anten telewizyjnych.
  Transformatory antenowe z ferrytami.