Strona główna

Telewizja?... ależ to bardzo proste (wyd. 1)

Telewizja?... ależ to bardzo proste, Aisberg E.
Tłumaczyli z francuskiego mgr inż. W. Rabęcki i dr inż. M. Rajewski,
Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 30253 egz., Warszawa, 1959 [2]

"W książce omówione są w najbardziej przystępny sposób podstawy telewizji, zasady działania odbiorników i nadajników telewizyjnych oraz ogólne podstawy telewizji barwnej.
Książka napisana w formie pogadanek przeznaczona jest dla wszystkich, którzy nie mając żadnego przygotowania technicznego pragną bliżej poznać  technikę telewizyjną."

 • Przedmowa (5)
 • Pogawędka pierwsza (7)
  Częstotliwość wizyjna i wielka częstotliwość.
  Wujek źle się ulokował. Ziemia jest kulista. Ignaś Pytalski patrzy ku niebu. Ignaś Pytalski denerwuje się. Streszczenie całej telewizji w 21 zdaniach. Nic za darmo. W dziedzinie częstotliwości wizyjnych (cz. wiz.). Od teoretycznych zębów prostokątnych do rzeczywistej sinusoidy. Trochę algebry. Trochę arytmetyki. Powrót do słonia. Życiowe minimum wielkiej częstotliwości (w. cz.). Tym gorzej dla wujka.
 • Pogawędka druga (15)
  Podróż w przeszłość.
  "Wirowe" doświadczenia Ignasia. Trochę geometrii. Rzut oka przez otwory tarczy. Dziwaczny sposób czytania. Trochę chemii. Rozkładanie obrazu. Składanie obrazu. Mechanika umarła. Niech żyje elektronika. 
 • Pogawędka trzecia (21)
  Elektrony w próżni.
  Definicja elektroniki. U źródła elektronów. Dziwaczna trioda. Lekka artyleria. Luminescencja, fosforescencja i fluorescencja. Soczewka elektronowa. Smutny los elektronów. Plamka porusza się w dół i górę. Plamka wychyla się w prawo i w lewo. Plamka rysuje obraz. 
 • Pogawędka czwarta (28)
  Spacer wśród pól.
  Sto pytań Ignasia. Z jednego pola na drugie pole. Życie "intymne" linii magnetycznych. Teatr magnetyczny. Wytwarzanie pól magnetycznych. Ignaś Pytalski wpada na pomysł. Taniec elektronów. Zagadnienie czułości. 
 • Pogawędka piąta (36)
  Piły do cięcia czasu.
  Zęby piły. Piła elektronowa. Słabostki mechaniki. Klepsydra elektronowa. Historia bez końca. Wyłącznik elektronowy. 
 • Pogawędka szósta (43)
  Podstawy "generatorów podstawy czasu".
  Pytalski pisze list do Mądralskiego. Mądralski odpowiada Pytalskiemu. Tyratron - trioda gazowana. Siatka ma głos. Siatka nie ma nic więcej do powiedzenia. Impulsy i klapsy. Od diody nasyconej do pentody. Sztuka wykorzystania krzywizn. 
 • Pogawędka siódma (51)
  Generatory podstawy czasu z lampami próżniowymi.
  Generator podstawy czasu "systemu Pytalskiego". Stary schemat w nowej roli. Od uproszczenia do uproszczenia. Wejście sprzężone z wyjściem. Powrót do zębów piły. 
 • Pogawędka ósma (60)
  Zęby piły w akcji.
  Wzmacniacz spełniający wiele funkcji. Od siebie do siebie. Ignasiowi Pytalskiemu wszystko wydaje się łatwe. Zjawisko samoindukcji. Arytmetyka w całej pełni. Ignaś Pytalski wpada na dobry pomysł. Inne wybryki przepięć. Drgania tłumione. 
 • Pogawędka dziewiąta (69)
  Po stronie nadajnika.
  W królestwie mikrosekund. Jedna wśród milionów. Miliony fotokomórek? - niemożliwe. Nie ma rzeczy niemożliwych. Sztuka wykorzystania wad. Lampa analizująca o prostym kształcie...-... i o skomplikowanym działaniu. Dzień na wyścigach. 
 • Pogawędka dziesiąta (77)
  Impulsy i fale.
  Nadajnik w pudełkach. 10...75% jasno - ciemno. Sygnały synchronizujące linii. Sygnały synchronizujące obrazów. Środek transportu. "Dodane zostało słowo".
 • Pogawędka jedenasta (84)
  Odbiornik telewizyjny w postaci pudełek do konserw.
  Wzmocnienie bezpośrednie czy przemiana częstotliwości. Muzyka przede wszystkim. Czy obrazy mieszają się z dźwiękami. Spotkanie słońca z księżycem. Porównanie superheterodyny z układem wzmocnienia bezpośredniego. 
 • Pogawędka dwunasta (91)
  Mały sygnał wzrasta.
  Złe obwody są dobre. Korzyści wzmocnienia wstępnego wielkiej częstotliwości. Schemat z niewidzialnymi elementami. Zagadnienie masy (uziemienia). Wielogarbny wielbłąd. Czułość i kontrast. Od wielkiej częstotliwości do częstotliwości pośredniej. Dźwięki bez obrazów, obrazy bez dźwięków. 
 • Pogawędka trzynasta (100)
  Od wielkiej częstotliwości do kineskopu.
  Na górskich drogach. Zagadnienie biegunowości. Spadek wartości. Częstotliwość wizyjna to nie mała częstotliwość. Korekcja charakterystyki częstotliwościowej. 
 • Pogawędka czternasta (108)
  Zręczna kradzież i rewindykacja.
  Elektrony na huśtawce. Symetria i równowaga. Nowe wybryki pojemności. Precz z kondensatorami! Prosta restytucja. Dioda tu - dioda tam. 
 • Pogawędka piętnasta (115)
  Wydzielanie i sortowanie.
  Obcinanie impulsów (separacja). Granice cierpliwości. Z trzema siatkami więcej. Impulsy w górę i impulsy w dół. Łagodny kondensator i kłótliwa oporność. Układy całkujące i różniczkujące w akcji. Drabina wykładnicza. 
 • Pogawędka szesnasta (128)
  Zagadnienia zasilania.
  Rozwiązania klasyczne. W krainie kilowoltów. Niebezpieczny prostownik bardzo wysokiego napięcia. Dużo oporników. Lokalne wytwarzanie prądu zmiennego. Tam gdzie wada zamienia się w zaletę. 
 • Pogawędka siedemnasta (137)
  Aby odbierać fale.
  Pokarm duchowy. Nastrojony pręt. Dziwnie zbudowany dom. Uwagi o odbiciach. Obfitość oporności pozornych. Historia o duchach. Reflektor. Direktor. 
 • Zamiast pogawędki osiemnastej (146)
  Dwa kompletne odbiorniki telewizyjne.
  Mądralski pisze do Pytalskiego. Odbiornik ze wzmocnieniem bezpośrednim. Odbiornik obrazów. Odbiornik dźwięków. Generatory podstawy czasu. Zasilanie. A oto inny schemat.
 • Pogawędka dziewiętnasta (153)
  We wszystkich barwach.
  Analiza i synteza. Jednocześnie czy kolejno? Tarcza czerwona - niebieska - zielona. Na zawrotnych częstotliwościach. O paru metamorfozach. Refleksje na temat zwierciadeł. Wielki wynalazek Ignasia. Bateria z trzech dział. 
 • Pogawędka dwudziesta i ostatnia (161)
  Kiedy to wszystko będzie duże?
  Miary i wagi. Refrakcje i refleksje na temat projekcji. Gra cieni i świateł. Ostatnie słowo Ignasia.