Strona główna

Radio? ależ to bardzo proste (wyd. 1)

Radio? ależ to bardzo proste, Aisberg E.
Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 30253 egz., Warszawa, 1959 [2]

"W książce omówione są w elementarny sposób podstawy radiotechniki oraz zasada działania odbiorników i nadajników. Książka, napisana w formie pogadanek opatrzonych dodatkowo komentarzami, przeznaczona jest dla wszystkich, którzy nie mając żadnego przygotowania technicznego pragną bliżej zapoznać się z radiotechniką."

 • Dla kogo jest ta książka? (3)
  "Ani z wyglądu, ani z treści książka ta niepodobna jest do żadnej innej.
  Zdobiące ją rysunki na marginesach, wykonane przez utalentowanego francuskiego grafika Guilaca, mogłyby ze względu na swój poglądowy charakter nasuwać przez chwilę przypuszczenie, że chodzi o książkę dla dzieci.
  Naprawdę zaś 'Radio? Ależ to bardzo proste!' jest książką dla radioamatorów i dla techników w każdym wieku...."
 • Pogawędka pierwsza (5)
  Pytalski płynie w nieznane. Mądralski zaczyna od samego początku. Zdrowy rozsądek skłania się ku równowadze. 6000000000000000000 elektronów. Słowa zmieniają znaczenie. Filozoficzne uwagi na temat względności.
 • Pogawędka druga (11)
  O wędrówkach "tam i z powrotem". W krainie fal. Chodzi o rzeczy niewidzialne. zjawiska odwracalne. Wnioski na temat indukcji.
 • Pogawędka trzecia (15)
  Indukcja - przekora. Pomówmy trochę o kondensatorach.
 • Pogawędka czwarta (19)
  Prąd przechodzi przez kondensator. Rozmaite oporności. Pożycie "rodziny" oporności.
 • Pogawędka piąta (22)
  Mecz: samoindukcja kontra pojemność. Krople, które... rozrywają szynę. Perpetum mobile? Obwód zewnętrzny i obwód wewnętrzny.
 • Pogawędka szósta (27)
  Pytalski a matematyka. Kółka dymu. Pytalski obawia się porażenia prądem elektrycznym! Selektywność.
 • Pogawędka siódma (29)
  Pytalski zbiera dane. A oto dioda. Pytalski odkrywa Amerykę. W labiryncie siatek. Nachylenie i współczynnik wzmocnienia.
 • Pogawędka ósma (35)
  Pytalski bardzo źle się prowadzi! W królestwie wykresów. Obszar zakazany. Warunki dobrej pracy.
 • Pogawędka dziewiąta (39)
  Osobliwe podróże małych częstotliwości. Jak wytwarzać wielką częstotliwość? Wszystko zaczyna się na nowo.
 • Pogawędka dziesiąta (43)
  Pociąg przybywa na stację. A oto jak odbywa się detekcja. Zbiornik gromadzący i rozdzielający elektrony. Pytalski pojął zasadę detekcji.
 • Pogawędka jedenasta (47)
  Trudy podróży. Pytalski formułuje zagadnienie. Stara znajomość. Zagadnienie zasilania. Pytalski stawia się w położenie elektronu. Transformatory wielkiej i małej częstotliwości.
 • Pogawędka dwunasta (52)
  Niebezpieczne związki. W królestwie oporności pozornych. Przypadek szczególny. Pomysł Pytalskiego. Układ Pytalskiego.
 • Pogawędka trzynasta (57)
  Zadania reakcji. Jak dawkować reakcję. Kondensator - kran. Reakcja jest jednocześnie rzeczą najlepszą i najgorszą. Ekran między siatką i anodą. Emisja wtórna.
 • Pogawędka czternasta (63)
  Zawiłe sprzężenia. Triumf indywidualizmu. Od schematu uproszczonego do schematu zupełnego. Są fale i dale...
 • Pogawędka piętnasta (69)
  Zagadnienia podstawowe. Uwaga! Wysokie napięcie. Sztuka użytkowania "zbędnych" półokresów. Zagadnienia równowagi. Woda kolońska... i wygładzanie prądu wyprostowanego. Ostatnie słowo o żarzeniu. Pytalski popełnia niewybaczalny błąd.
 • Pogawędka szesnasta (77)
  Pytalski doprowadza do pasji swego sąsiada. Od wielkiej - poprzez pośrednią - do małej częstotliwości. Pytalski oczarowany superheterodyną. Siatki się mnożą. W królestwie siatek.
 • Pogawędka siedemnasta (83)
  Historia o rozbójniku. Odbiornik chrzestnej matki. Głośnik na przestrzeni lat. Głośnik nowoczesny.
 • Pogawędka osiemnasta (87)
  Refleksje w związku z refleksami (odbiciami) fal. Walka z zanikami. Tajemniczy "punkt X". Radio do użytku głuchych?
 • Pogawędka dziewiętnasta (92)
  Mecz: selektywność kontra wierność odtwarzania! Filtr pasmowy godzi przeciwników. Pytalski opowiada się za selektywnością zmienną.
 • Pogawędka dwudziesta i ostatnia(97)
  Do dzieła! Ostatnie rady.
 • Objaśnienia do pogawędki pierwszej (100)
  Potencjał/ Przewodniki i materiały izolacyjne. Prąd elektryczny. Wolt. Amper. Om. Prawo Ohma. Trzy postacie prawa Ohma.
 • Objaśnienia do pogawędki drugiej (101)
  Prąd zmienny. Fale elektromagnetyczne. Pole magnetyczne. Indukcja.
 • Objaśnienia do pogawędki trzeciej (103)
  Prawo Lentza. Samoindukcja. Oporność indukcyjna. Kondensator. Pojemność.
 • Objaśnienia do pogawędki czwartej (104)
  Przechodzenie prądu zmiennego przez kondensator. Oporność pojemnościowa. Przesunięcie fazowe. Kojarzenie oporności. Oporności szeregowe. Oporności równoległe.
 • Objaśnienia do pogawędki piątej (106)
  Rezonans elektryczny. Rozładowanie okresowe. Oporność obwodu rezonansowego. Rezonans szeregowy i równoległy.
 • Objaśnienia do pogawędki szóstej (108)
  Wzór Thomsona. Selektywność. Strojenie obwodów.
 • Objaśnienia do pogawędki siódmej (109)
  Lampy elektronowe. Katoda i jej żarzenie. Dioda. Trioda. Nachylenie charakterystyki lampy. Współczynnik wzmocnienia. Oporność wewnętrzna. Zależność między S, K i ro.
 • Objaśnienia do pogawędki ósmej (111)
  Charakterystyka lampy. Inne charakterystyki. Graficzne wyznaczanie S, K i ro. Wejście i wyjście lampy. Ujemne napięcie siatki.
 • Objaśnienia do pogawędki dziewiątej (114)
  Mikrofon. Modulacja. Nadawanie.
 • Objaśnienia do pogawędki dziesiątej (115)
  Słuchawka. Detekcja. Detektory. Detekcja anodowa.
 • Objaśnienia do pogawędki jedenastej (117)
  Wzmocnienie wielkiej częstotliwości (w.cz.) i małej częstotliwości (m.cz.). Transformator. Sprzężenie transformatorowe. Automatyczne ujemne napięcie siatki. Oddzielanie składowych. Transformatory małej i wielkiej częstotliwości. Układ przeciwsobny (push-pull). Klasy pracy wzmacniaczy.
 • Objaśnienia do pogawędki dwunastej (120)
  Sprzężenia za pomocą oporności. Wzmacniacz oporowy. Wzmacniacz o sprzężeniu dławikowym. Inne układy o sprzężeniu przez oporność. Sprzężenie z diodą. Detekcja siatkowa. Liczba stopni wzmocnienia małej częstotliwości.
 • Objaśnienia do pogawędki trzynastej (122)
  Reakcja. Detektor z reakcją. Sprzężenia pasożytnicze. Ekranowanie. Tetroda. Emisja wtórna. Pentoda.
 • Objaśnienia do pogawędki czternastej (125)
  Sprzężenia przez wspólne (dla kilku obwodów) oporności pozorne. Odsprzężenie. Wykonanie odsprzężeń.
 • Objaśnienia do pogawędki piętnastej (126)
  Zagadnienia zasilania. Zasilanie z sieci prądu zmiennego. Filtracja. Kondensatory elektrolityczne. Żarzenie lamp. Zasilanie z sieci prądu stałego. Odbiorniki uniwersalne.
 • Objaśnienia do pogawędki szesnastej (129)
  Wzmocnienie bezpośrednie. Zasada działania superheterodyny. Przemiana częstotliwości za pomocą dwóch lamp. Lampy złożone. Mieszacz - oscylator. Wzmocnienie pośredniej częstotliwości. Strojenie jednogałkowe.
 • Objaśnienia do pogawędki siedemnastej (132)
  Sygnały lustrzane. Częstotliwość pośrednia. Głośnik elektrodynamiczny. Warunki dobrego odtwarzania. Wzbudzenie głośników.
 • Objaśnienia do pogawędki osiemnastej (134)
  Automatyczna regulacja wzmocnienia. Konieczność regulacji ręcznej. Analogia hydrauliczna. Lampy ze zmiennym nachyleniem charakterystyki. Działanie automatycznej regulacji wzmocnienia. Stała czasowa. Opóźniona automatyczna regulacja wzmocnienia. Ciche strojenie. Optyczne wskaźniki strojenia.
 • Objaśnienia do pogawędki dziewiętnastej (139)
  Różne rodzaje zniekształceń. Wstęgi boczne modulacji. Wierność odtwarzania a selektywność. Filtry pasmowe. Selektywność zmienna. Zniekształcenia we wzmacniaczu małej częstotliwości. Ujemne sprzężenie zwrotne. Ujemne sprzężenie zwrotne na lampie wyjściowej. Sprzężenie zwrotne ujemne a korekcja charakterystyki częstotliwości.
 • Objaśnienia do pogawędki dwudziestej (143)
  Zakłócenia przemysłowe. Anteny przeciwzakłóceniowe. Ramowa antena kierunkowa. Co przyniesie jutro?