Strona główna

Radio, ależ to bardzo proste (wyd. 3)


Radio, ależ to bardzo proste, E.Aisberg,
Rysunki marginesowe wykonał H. Guilac,
Wydawnictwa Naukowo Techniczne, wydanie 3 poprawione i uzupełnione,  nakład 20125 egz., Warszawa, 1967 [2]
Karta katalogowa została sporządzona dzięki materiałom udostępnionym przez Pana Marcina Sroczyka

"W książce są omówione w bardzo przystępny sposób podstawy radiotechniki oraz główne elementy i zasada działania odbiorników i nadajników radiowych. Książka jest uzupełniona wiadomościami o modulacji częstotliwości i nadajnikach i odbiornikach FM oraz o rejestracji dźwięków na płytach i taśmie magnetycznej.
 Książka, napisana w formie pogadanek opatrzonych dodatkowo komentarzami jest przeznaczona dla radioamatorów i dla tych wszystkich, którzy nie mając żadnego przygotowania technicznego pragną bliżej zapoznać się z radiotechniką."

 • Dla kogo jest ta książka? (7)
 • Pogawędka pierwsza: (9)
  Elektrony i protony. Prąd. Napięcie. Natężenie prądu. Opór. Prawo Ohma.
 • Objaśnienia do pogawędki pierwszej: (15)
  Potencjał. Przewodniki i materiały izolacyjne. Prąd elektryczny. Wolt. Amper. Om. Prawo Ohma. Trzy postacie prawa Ohma.
 • Pogawędka druga: (17)
  Prąd zmienny. Pole magnetyczne. Indukcja.
  Objaśnienia do pogawędki drugiej: (22)
  Prąd zmienny. Fale elektromagnetyczne. Pole magnetyczne. Indukcja.
 • Pogawędka trzecia: (24)
  Samoindukcja. Opór indukcyjny. Pojemność. Kondensatory.
  Objaśnienia do pogawędki trzeciej: (28)
  Prawo Lentza. Samoidnukcja. Opór indukcyjny. Kondensator. Pojemność.
 • Pogawędka czwarta: (30)
  Ładowanie i rozładowanie. Opór pojemnościowy. Opory pozorne.
  Objaśnienia do pogawędki czwartej (34)
  Przechodzenie prądu zmiennego przez kondensator. Opór pojemnościowy. Przesunięcie fazowe. Kojarzenie oporów. Opory szeregowe. Opory równoległe.
 • Pogawędka piąta: (37)
  Przesunięcie fazowe. Rezonans. Obwód drgań.
  Objaśnienia do pogawędki piątej: (42)
  Rezonans elektryczny. Rozładowanie okresowe. Opór obwodu rezonansowego. Rezonans szeregowy i równoległy.
 • Pogawędka szósta: (45)
  Strojenie obwodów. Selektywność.
  Objaśnienia do pogawędki szóstej: (47)
  Wzór Thomsona. Selektywność. Strojenie obwodów.
 • Pogawędka siódma: (49)
  Lampy elektronowe. Katoda. Anoda. Dioda. Siatka. Trioda. Parametry.
  Objaśnienia do pogawędki siódmej: (54)
  Lampy elektronowe. Katoda i jej żarzenie. Dioda. Trioda. Nachylenie charakterystyki lampy. Współczynnik wzmocnienia. Opór wewnętrzny. Zależność między S, K i ro.
 • Pogawędka ósma: (57)
  Charakterystyka lampy. Punkt pracy. Polaryzacja.
  Objaśnienia do pogawędki ósmej: (61)
  Charakterystyka lampy. Inne charakterystyki. Graficzne wyznaczanie S, K i ro. Wejście i wyjście lampy. Ujemne napięcie siatki.
 • Pogawędka dziewiąta: (64)
  Mikrofon. Prąd małej częstotliwości. Nadajnik radiotelegraficzny. Modulacja.
  Objaśnienia do pogawędki dziewiątej: (68)
  Mikrofon. Modulacja. Nadawanie.
 • Pogawędka dziesiąta: (70)
  Detekcja. Detekcja diodowa. Detekcja stykowa. Detekcja anodowa.
  Objaśnienia do pogawędki dziesiątej: (74)
  Słuchawka. Detekcja. Detektory. Detekcja anodowa.
 • Pogawędka jedenasta: (76)
  Wzmocnienie wielkiej częstotliwości i wzmocnienie małej częstotliwości. Sprzężenie transformatorowe. Zasilanie i polaryzacja lamp.
  Objaśnienia do pogawędki jedenastej: (82)
  Wzmocnienie wielkiej częstotliwości (w.cz.) i małej częstotliwości (m.cz.). Transformator. Sprzężenie transformatorowe. Automatyczne ujemne napięcie siatki. Oddzielanie składowych. Transformatory małej i wielkiej częstotliwości. Układ przeciwsobny (push-pull).
 • Pogawędka dwunasta: (85)
  Wzmacniacze oporowe i wzmacniacze o sprzężeniu dławikowym. Detekcja siatkowa.
  Objaśnienia do pogawędki dwunastej: (91)
  Różne klasy wzmacniaczy. Sprzężenia za pomocą oporów pozornych. Wzmacniacz oporowy. Wzmacniacz o sprzężeniu dławikowym. Sprzężenie z diodą. Detekcja siatkowa. Liczba stopni wzmocnienia małej częstotliwości.
 • Pogawędka trzynasta: (95)
  Reakcja. Układ Hartleya. Sprzężenia pasożytnicze. Ekranowanie. Tetroda. Pentoda.
  Objaśnienia do pogawędki trzynastej: (101)
  Reakcja. Detektor z reakcją. Sprzężenia pasożytnicze. Ekranowanie. Tetroda. Emisja wtórna. Pentoda.
 • Pogawędka czternasta: (104)
  Inne sprzężenia. Odsprzężenie. Schemat ideowy i schemat szczegółowy. Zakresy fal. Przełączanie.
  Objaśnienia do pogawędki czternastej: (110)
  Sprzężenia przez wspólne (dla kilku obwodów) opory pozorne. Odsprzężenie. Wykonanie odsprzężeń.
 • Pogawędka piętnasta: (111)
  Zasilanie. Prostowanie. Lampy o dwóch anodach. Filtracja. Żarzenie. Polaryzacja. Zasilanie z sieci prądu stałego.
  Objaśnienia do pogawędki piętnastej: (118)
  Zagadnienia zasilania. Zasilanie z sieci prądu zmiennego. Filtracja. Kondensatory elektrolityczne. Żarzenie lamp. Zasilanie z sieci prądu stałego. Odbiorniki uniwersalne.
 • Pogawędka szesnasta: (121)
  Zjawiska interferencji (dudnień). Zasada działania superheterodyny. Układy przemiany częstotliwości. Lampa dwusiatkowa. Heptoda. Oktoda.
  Objaśnienia do pogawędki szesnastej: (128)
  Wzmocnienie bezpośrednie. Zasada działania superheterodyny. Przemiana częstotliwości za pomocą dwóch lamp. Lampy złożone. Mieszacz - oscylator. Wzmocnienie pośredniej częstotliwości. Strojenie jedną gałką.
 • Pogawędka siedemnasta: (131)
  Częstotliwości zwierciadlane. Wzmocnienie wstępne. Schemat superheterodyny. Głośniki elektromagnetyczne i elektrodynamiczne.
  Objaśnienia do pogawędki siedemnastej: (137)
  Częstotliwości lustrzane. Częstotliwość pośrednia. Głośnik elektrodynamiczny. Warunki dobrego odtwarzania. Wzbudzenie głośników.
 • Pogawędka osiemnasta: (139)
  Zaniki. Regulacja natężenia. Lampy o zmiennym nachyleniu. Regulatory. Automatyczna regulacja wzmocnienia. Wskaźnik strojenia.
  Objaśnienia do pogawędki osiemnastej: (144)
  Automatyczna regulacja wzmocnienia. Konieczność regulacji ręcznej. Analogia hydrauliczna. Lampy ze zmiennym nachyleniem charakterystyki. Działanie automatycznej regulacji wzmocnienia. Stała czasowa. Opóźniona automatyczna regulacja wzmocnienia. Ciche strojenie. Optyczne wskaźniki strojenia.
 • Pogawędka dziewiętnasta: (149)
  Pasma częstotliwości. Selektywność a wierność odtwarzania. Filtry pasmowe. Selektywność zmienna.
  Objaśnienia do pogawędki dziewiętnastej: (154)
  Różne rodzaje zniekształceń. Wstęgi boczne modulacji. Wierność odtwarzania a selektywność. Filtry pasmowe. Selektywność zmienna. Zniekształcenia we wzmacniaczu małej częstotliwości. Ujemne sprzężenie zwrotne. Ujemne sprzężenie zwrotne na lampie wyjściowej. Sprzężenie zwrotne ujemne z korekcją charakterystyki częstotliwości.
 • Pogawędka dwudziesta: (159)
  Fale ultrakrótkie oraz ich rozchodzenie się. Zasada modulacji częstotliwościowej. Konstrukcja prostego nadajnika FM.
 • Pogawędka dwudziesta pierwsza: (164)
  Odbiorniki FM. Układ kaskadowy. Dyskryminator. Detektor stosunku. Ogranicznik.
 • Pogawędka dwudziesta druga: (172)
  Rejestracja (lub zapis) dźwięków na płycie gramofonowej i na taśmie magnetofonowej.
 • Pogawędka dwudziesta trzecia i ostatnia: (177)
  Schemat szczegółowy superhetetrodyny. Analiza tego schematu. Ostatnie rady.
  Obliczenia do pogawędki dwudziestej trzeciej: (181)
  Zakłócenia przemysłowe. Anteny przeciwzakłóceniowe. Ramowa antena kierunkowa. Co przyniesie jutro? Elektronika.