Radioelektronik 1980/11


Radioelektronik, listopad 1980, rok XXXI (23), 11'80

 • Z KRAJU I ZE ŚWIATA
  • X Europejska Konferencja Mikrofalowa w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (257)
  • Satelita telekomunikacyjny Symphonie (257)
  • Przenośny komplet aparatury studyjnej dla dwóch kamer firmy ASACA (257)
  • Model kolorowego płaskiego kineskopu w Kalifornii (Perry Engineering) (257)
  • Zapotrzebowanie na lampy elektronowe (257)
  • Cztery prototypowe stacje naziemne przeznaczone do współpracy z satelita Telecom 1 (257)
  • Wymiana satelitów Comstar na nowe (257)
  • Tranzystory firmy RTC Radiotechnique o mocy 130W dla przemienników telewizyjnych na III pasmo (257)
  • Szesnastosegmentowy wyświetlacz alfanumeryczny ze wskaźnikiem na ciekłych kryształach (typ FAS16061) firmy Siemens (257)
  • Projekt pierwszego kabla podmorskiego opartego na technice światłowodowej (258)
  • Kabel do łączności telefonicznej pomiędzy Australią, Wyspą Fidżi i Kanadą (258)
  • Zespół głośnikowy AM140 firmy SABA (258)
  • Tranzystory polowe o częstotliwości do 16GHz (258)
  • Eksperymentalny model cyfrowego magnetowidu firmy Sony (258)
  • Analizator spektrum typ 2033 firmy Brüel-Kjær (258)
  • Lampa o fali bieżącej firmy AEG-Telefunken dla nowej generacji nadajników satelitarnych (258)
  • Przenośna kamera BCC-Digicam firmy Ampex (258)
  • Fosforek galu - materiał przyszłości (258)
  • Impulsowy magnetron na fale milimetrowe firmy English El. Valve Co. (258)
  • Rozbudowa sieci telekomunikacyjnej poczty brytyjskiej (258)
  • Fabryka kaset magnetofonowych we Francji (258)
  • Fabryka telewizorów kolorowych w Pekinie (258)
 • RÓŻNE
  • Unitra Dom na MTP'80 (259)
  • Proste urządzenie przeciwzwarciowe (274)
 • ELEKTROAKUSTYKA
  • Mikser stereofoniczny Hi-Fi w wersji rozbudowanej (261)
  • Zestaw dyskotekowy 120W (264)
  • Wzmacniacz akustyczny wielkiej mocy (278)
  • Obudowy stalowe a zniekształcenia (okł. IV)
   "Badając zniekształcenia w aparaturze Hi-Fi najwyższej klasy, firma Trio-Kenwood doszła do wniosku, że wpływ materiałów ferromagnetycznych, rozmieszczonych w pobliżu obwodów układu, nie może być pomijany.
   Dokładne pomiary przeprowadzono na układzie doświadczalnym, składającym się ze ścieżki przewodzącej w kształcie litery U i płytki stalowej umieszczanej w zmiennej odległości od ścieżki przewodzącej.
   A oto kilka danych z otrzymanych wyników.
   1. Obciążenie zastępcze (zamiast głośnika) 8Ω, częstotliwość 10kHz, odległość płytki stalowej - znikomo mała. Wpływ obecności płytki jest zauważalny od mocy 2W, a przy mocy 20W wnoszone zniekształcenia nieliniowe wynoszą 0,005%.
   2. Układ jak poprzednio z tym, że natężenie prądu jest stałe i równe 2,5A, a zmienia się częstotliwość. obecność płytki stalowej jest wykrywalna od 1kHz, a przy częstotliwości większych (8...30kHz) współczynnik zawartości harmonicznych zwiększa się o 0,004...0,001%.
   3. Przepuszczano prąd o natężeniu 2,5A i częstotliwości 10kHz. Badano (analizatorem) zniekształcenia przy zwiększeniu odległości płytki stalowej od ścieżki przewodzącej. rejestrowano stopniowy spadek zniekształceń.
   W wyniku przeprowadzonych doświadczeń i badań firma Trio-Kenwood wprowadziła nowe konstrukcje nośne i obudowy. Zastosowano wypraski z tworzyw sztucznych (żywice, utwardzony nylon), sklejkę drzewną itd. Zastosowano przełączniki i inne elementy nie zawierające materiałów magnetycznych.
   Zasilacz stanowi oddzielny człon oddalony od wzmacniacza m.cz."
 • PODZESPOŁY ELEKTRONICZNE
  • Zastosowanie układu scalonego ULY7741N (265)
 • RADIOKOMUNIKACJA
  • Konwerter na pasmo 160m (267)
 • MIERNICTWO ELEKTRONICZNE
  • Scalone układy zegarów w zastosowaniach (270)
 • KRÓTKOFALOWIEC POLSKI (275)
 • ELEKTRONIKA DOMOWA
  • Domowe urządzenie alarmowe (279)
 • Z PRAKTYKI RADIOAMATORSKIEJ
  • Usprawnienie gramofonów G-603 "Bernard" i G-1100 "Daniel" (okł. III)
 • ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA
  • Sygnalizator nie wyłączonych świateł w samochodzie (okł. IV)

Radioelektronik - cały wykaz