Radioelektronik 1982/01


Radioelektronik, kwiecień 1982, rocznik XXXIII (35), 1'82

[Zawartość (PDF)] 

 • OD REDAKCJI
  Po kilkumiesięcznej przerwie przekazujemy do Waszych rąk kolejny zeszyt "Radioelektronika". Rocznik 1981 zakończyliśmy, z przyczyn od nas niezależnych, podwójnym numerem 9-10. Bieżący - 1982 rok - rozpoczynamy wydaniem pierwszym, kwietniowego zeszytu. Łącznie zamierzamy wydać w tym roku dziewięć numerów, w tym jeden podwójny, obejmujący miesiąc lipiec-sierpień.
 • Z KRAJU I ZE ŚWIATA
  • Zapowiedź "zielonego światła" dla rzemiosła (2)
  • Dostawa kamer telewizyjnych oraz wozów transmisyjnych ZPE UNITRA dla Bułgarii (2)
  • Prototypy robotów z Czechosłowackiego Instytutu Przemysłu Metalowego (2)
  • Urządzenie do automatycznej kontroli łączy telegraficznych (2)
  • Organiczne półprzewodniki (2)
  • Telekino B3410 oparte na analizatorze z elementów półprzewodnikowych CCD (2)
  • System mikrokomputerowy do kontroli eksploatacyjnej nadawczych stacji telewizyjnych (2)
  • Przenośne kamery kolorowe z wbudowanym magnetowidem (2)
  • Drugi dźwięk w programie telewizyjnym (2)
  • Nowy system transmisyjny dla telewizji dla telewizji kolorowej "OVID" (2)
  • Kooperacja Finlandii ze Szwecją w ramach konstruowania satelity Tele-X (2)
  • Nowe tyrystory i triaki (4)
  • Urządzenia dla telewizji kablowej firmy Scientific-Atlanta (4)
  • Rocznica wprowadzenia do użytku pierwszego magnetowidu z czterema głowicami (4)
  • Nowe tranzystory HXTR-3101 dla częstotliwości do 4GHz (4)
  • Tetroda firmy Thomson-CSF o mocy wyjściowej ponad 1MW (4)
  • ......

Radioelektronik - cały wykaz