Radioelektronik Audio hi-fi Video 1998/02


Radioelektronik Audio hi-Fi Video, rocznik L (225), 2'98

[Zawartość (pdf)]

 • Z KRAJU I ZE ŚWIATA
  • Skomputeryzowany system kontroli dostępu (2)
  • Dysk 12GB (2)
  • Multimetr z termometrem (2)
  • DVD czy D-VHS (2)
  • CeBIT '98 (3)
  • Miernik CO2 (3)
  • Internet w Hongkongu (3)
 • NOWA TECHNIKA
  • Telewizja interakcyjna (4)
   Telewizja interakcyjna daje użytkownikowi niespotykane dotychczas możliwości. Widz może natychmiast, przy użyciu przystawki abonenckiej (set top box), aparatu telefonicznego lub faksowego, reagować na to, co widzi na ekranie odbiornika. To nie tylko nowe możliwości rozrywki, ale również bardzo szerokie zastosowania informacyjne.
 • TECHNIKA KOMPUTEROWA
  • Modemy - z doświadczeń użytkownika (8)
   Artykuł przekazuje ogólną wiedzę o modemach współpracujących z komputerami osobistymi oraz wskazówki praktyczne dotyczące efektywności wykorzystania komputerów w domu lub małych i średnich firmach.
 • PROJEKTOWANIE
  • Modele matematyczne elementów elektronicznych (2) (10)
 • KLUB MŁODEGO ELEKTRONIKA
  • GSM - cyfrowa telefonia komórkowa (2) (11)
  • Termometr elektroniczny (14)
   Opisany układ umożliwia pomiary temperatury w zakresie od 0o do 100oC.

   Artykuł: [Strona 14] [Strona 15]

 • PORADNIK ELEKTRONIKA
  • Kompatybilność elektromagnetyczna i zakłócenia (16)
   Jeszcze niedawno pojęcie kompatybilność, zaczerpnięte z angielskiego (a pośrednio nawet z łaciny), oznaczające "zgodność", "możliwość pogodzenia (jednej rzeczy z drugą)", "zgodność jednorodnego mieszania się" odnoszono do matematyki, chemii lub medycyny. Dopiero gwałtowny rozwój elektroniki i związanych z nią takich dziedzin i działów, jak: telekomunikacja, automatyka, informatyka, radiotechnika, telewizja, radiolokacja, elektromedycyna, a także szerokie zastosowanie elektronicznego i elektrotechnicznego sprzętu powszechnego użytku - spowodowały rozpowszechnienie pojęcia kompatybilność elektromagnetyczna (KEM lub z ang. EMC).
 • TELEKOMUNIKACJA
  • Modemy radiowe 9600 bit/s (1) (19)
 • INFORMACJA O PODZESPOŁACH
  • [37] MAX864 - przetwornik napięcia stałego z pompą ładunkową.
 • ELEKTRONIKA W PRZEMYŚLE
  • Układy sterujące do termostatów (23)
   Przedstawiono układy sterujące do termostatów lub pieców elektrycznych małej mocy, stosowanych do utrzymywania stałej temperatury urządzeń (źródeł napięć referencyjnych, wzorców częstotliwości) lub przy wzorcowaniu termometrów o niedużej dokładności (±1oC). Układy są wyposażone w stałowartościowe regulatory (zadajniki) ze stykowym pomiarem temperatury.
 • SCHEMATY I SERWIS
  • Odbiorniki telewizyjne ELEMIS 6330, 6335, 7030 (2) (25)
 • TECHNIKA RTV
  • Tuner satelitarny (1)
   Ten moduł uniwersalnego tunera satelitarnego jest przeznaczony do zainstalowania w odbiorniku TV. Jest on prosty, tani i łatwy w uruchomieniu.
  • Wykaz telewizyjnych stacji nadawczych (2) (30)
 • Z PRAKTYKI
  • Tester scalonych wzmacniaczy mocy (32)
   Autor wykonał kilka testerów do sprawdzania monolitycznych scalonych wzmacniaczy m.cz. Opisany tester używa od kilku lat.

   Artykuł: [Strona 32]

 • ELEKTRONIKA W RÓŻNYCH ZASTOSOWANIACH
 • OD ... I DO CZYTELNIKÓW
  • Elementy anteny magnetycznej (38)
   Opublikowany w numerach 8 i 9/93 Radioelektronika artykuł o antenach magnetycznych wzbudził duże zainteresowanie. Tutaj Autor odpowiada na szereg pytań zgłoszonych przez Czytelników.
 • AKTUALNOŚCI
  • Inspira NS-7 firmy Pioneer (43)
  • Kamery S-VHS-C Panasonica (43)
  • Blue - nowy system do obróbki nieliniowej (43)
  • Ekran do telewizora lub komputera (43)
 • NA RYNKU AV
  • Płaskie ekrany telewizorów (44)
 • POZNAJEMY SPRZĘT
  • Miniwieże (48)
  • Urządzenia wspomagające słyszenie (50)
  • Jak działa system stabilizacji obrazu w kamerze (52)
  • Wzmacniacz Pioneer VSA-E06 (54)
 • PORADY
  • Problemy z odbiorem telewizji kablowej (56)
 • OGŁOSZENIA (58)