Radio dla Techników i Amatorów 1948/07-08

Radio dla Techników i Amatorów, lip-sierp 1948r., rok III, Nr 7/8

 • Z kraju i zagranicy (1)
  Prace techniczne Polskiego Radia na Kongresie Zjednoczeniowym. Kongres Telewizyjny w Paryżu. Zastosowanie radaru w astronomii. Meteory i radio.
 • Ograniczniki trzasków (8)
 • Badanie radioodbiorników (10)
 • Sprzężenie RC przy wzmacnianiu impulsów (11)
 • "Voltohmyst" (13)
 • Obniżanie częstotliwości (16)
 • Aparaty do odtwarzania płyt z odległości (18)
 • Przegląd schematów (19)
  • Odbiornik czechosłowacki "Rytmus"
  • Odbiornik radziecki "Elektrosignał - 2"
 • Właściwy wybór częstotliwości nadawania (23)
  Ogólne podstawy rozchodzenia fal radiowych. Zależność rozchodzenia się fal od czasu. Wykresy rozchodzenia się fal. Zależności od godziny doby.
 • Lampy "Rimlock" (27)
 • Odpowiedzi Redakcji (31)
 • Nomogram Nr 21:
  wyznaczenie oporu redukcyjnego żarzenia (31)