Radioamator, styczeń 1961r., rok 11, Nr 1

 • Z kraju i zagranicy (1)
 • Tranzystory TG5 i TG6 (3)
 • Uniwersalny miernik pomiaru oporności, napięcia i prądu (6)
 • Urządzenia induktofoniczne (8)
 • Porady (10)
 • Kącik filatelistyczny (10)
 • Tanie stabilizatory napięcia sieci (11)
 • Odbiornik detektorowy (14)
 • Magnetofon walizkowy (17)
 • Przegląd schematów:
  • Radioodbiornik FIGARO (21)
 • Z praktyki radioamatorskiej:
  - Odbiornik reakcyjny z ARW (22)
  - Amatorski dwustatorowy kondensator zmienny o małej pojemności (23)
  - Zastosowanie oszczędnościowego układu w odbiornikach PIONIER i JUHAS (24)
  - Ulepszenia w odbiorniku SONATINA (25)
  - Odbiorcza antena telewizyjna na 12 kanałów (25)
 • Z prasy zagranicznej: Nowe elementy półprzewodnikowe (26)
 • Odbiornik UKF do "Łowów na lisa" (27)
 • Z działalności LPŻ (29)
 • W wytwórni ferrytów (31)
 • Nasi Czytelnicy piszą (32)
 • Przegląd wydawnictw (okł. str. III)
 • Czy wiecie, że... (okł. str. IV)
 • Odpowiedzi redakcji (okł. str. IV)

Komentarze obsługiwane przez CComment