Radioamator, październik 1960r., rok X, Nr 10

 • Z kraju i zagranicy (289)
 • Transformatory głośnikowe cz. I (290)
 • Układy odbiorcze z tranzystorami typu OC-44 i OC-45 (294)
 • Dni Książki i Prasy Technicznej (295)
 • O obwodach magnetycznych (296)
 • Kącik dla początkujących radioamatorów - pogadanka 5 (302)
 • Vademecum Teleelektryka (302)
 • Przegląd schematów:
  • odbiornik telewizyjny FAVORIT (303)
 • Radiologia (306)
 • Rozchodzenie się fal metrowych (UKF) cz. II (309)
 • II Centralne Zawody Krótkofalarskie "Łowy na lisa" (311)
 • O pracy radioklubów LPŻ Województwa Zielonogórskiego (312)
 • Z prasy zagranicznej:
  - Dobre odtwarzanie basów (313)
 • Porady (315)
 • Zestawienie odpowiadających sobie lamp odbiorczych (316)
 • W fabryce lamp oscyloskopowych (318)
 • Wykaz czynnych placówek handlowo - usługowych ZURiT (320)
 • Kącik filatelistyczny (320)
 • Przegląd wydawnictw (okł. str. III)
 • Nowe książki (okł. str. III)
 • Odpowiedzi redakcji (okł. str. IV)

Komentarze obsługiwane przez CComment