RADIO dla Techników i Amatorów, Rok I, Sierpień 1946r., Nr 6.

 • Fale ultrakrótkie (1)
     W przeżywanej obecnie przez nas epoce rozwoju radiotechniki pierwsze miejsce w komunikacji radiowej zajmują urządzenia na fale długie, średnie i krótkie. Postęp techniki fal ultrakrótkich wymaga jednak byśmy w jak najszerszej mierze wykorzystali ten nowy zakres.
     W czasie wojny fale ultrakrótkie dały stronom wojującym takie narzędzie walki jak radiolokacja, pozwalająca ze znacznej odległości wykrywać samoloty i okręty wroga i strzelać do nich mimo ich niewidoczności.
 • Przegląd zagadnień w budowie odbiorników (dokończenie) (6)
     Pod względem zasilania rozróżniamy odbiorniki bateryjne oraz zasilane z sieci oświetleniowej (sieciowe).
     Odbiorniki radiofoniczne są przeważnie zasilane z sieci prądu zmiennego lub stałego, wyjątkowo zaś z baterii. Do niedawna jeszcze sieć elektryczna prądu stałego i sieć elektryczna prądu zmiennego wymagały innych typów lamp. Obecnie istnieją lampy uniwersalne (na prąd stały i zmienny).
 • Thyratrony oraz ich zastosowanie w radiotechnice (ciąg dalszy) (9)
 • Wzmacniacz sieciowy 20 watowy (13)
     Na życzenie naszych Czytelników podajemy schemat ideowy oraz montażowy wraz z opisem wzmacniacza mocy niskiej częstotliwości. Wzmacniacz ten może służyć do zasilania dwóch głośników 10 watowych lub większej ilości głośników mniejszej mocy. Aby wzmacniacz pracował prawidłowo i bez zniekształceń suma mocy pobranej przez te głośniki nie może jednak przekraczać 20 wat. Wzmacniacz ten dzięki różnym możliwościom stosowany jest dla udźwiękowienia placów, ślizgawek, stoisk, dworców kolejowych, ogrodów itp.
 • Postępy w dziedzinie radionawigacji (ciąg dalszy) (19)
     System "Loran".
  Nazwa systemu "Loran" została utworzona z trzech wyrazów LOng RAnge Navigation, określających żeglugę długodystansową. Dzięki temu systemowi nawigator określa z łatwością dokładne położenie swego samolotu lub okrętu, praktycznie bez względu na odległość od stacji nadawczej.
 • Lampy amerykańskie (22)
 • Przegląd schematów (23)
     W numerze bieżącym przedstawiamy schemat najnowszego odbiornika produkcji europejskiej oraz dwa popularne odbiorniki amerykańskie.
  • Schemat numer 15: Minerwa 424GW na prąd stały i zmienny,
  • Schemat numer 16: amerykański typ supera 3-zakresowego,
  • Schemat numer 17: nowsze wykonanie supera amerykańskiego.
 • Transformatory i dławiki niskiej częstotliwości (dokończenie) (26)
 • Odpowiedzi Redakcji (30)
 • Nomogram numer 5 (32)
     Równoległe łączenie oporów (indukcyjności), względnie szeregowe łączenie pojemności.

Radio dla Techników i Amatorów - cała lista

Komentarze obsługiwane przez CComment