Antena 1935/31


Antena, ROK II, Nr. 31, Ilustrowany Tygodnik dla Wszystkich
4 sierpnia 1935r.

 • Blaski i cienie transmisyj (3)
 • Komendant a dzieci (4)
 • Marsz Szlakiem Kadrówki ()
 • Mikrofon i czarna magia (6)
 • Przy otwartym głośniku (6)
 • "Najdumniejsza Pieśń" (7)
 • Tam, gdzie odpoczywała Marszałek (7)
 • O czem mówią w Polskiem Radjo... (8)
  • Uroczystości legionowe i "Marsz szlakiem kadrówki" w Radjo.
  • Podziękowanie harcerzy za transmisje radjowe.
  • Polskie Radjo a organizacje społeczne.
 • Prasa o Radju (8)
  • "Na drogach pieśni ludowej".
  • Rozwój programowy Poznania.
  • "Radjo jako pośrednijk".
  • Uznanie muzyków dla Polskiego Radja.
  • Wymiana depesz z Wyspą Niedźwiedzią.
 • Aktualja Radjowe (9)
 • "Impertynencje" Hemara (10)
 • Wkładka
  • Programy radjowe.
  • Festival salzburski na polskiej fali.
  • Jazda, krajemy Wielkopolskę.
  • Olimpiada starogrecka w Radjo.
  • Stały sezpół artystów radjowych.
  • Przekłady tytułów muzycznych.
  • Koncerty dla młodzieży szkolnej.
  • Gimnastyka.
 • "Krzywa Antena" - "A to pan zna?.." (11)
 • Jubileusz radjowy "Szczepka" (11)
 • Dzwonimy na alarm (11)
 • Będziemy słuchać... (12)
 • Na letnisku (12)
 • Ś. p. Róża Benzefowa (12)
 • Planty krakowskie (13)
 • Rozmaitości zagraniczne (14)
 • "PORTABLE" - trójka bateryjna RA 372B (15)
  Schemat. Lampy. Cewki i dławiki. Konstrukcja.
 • Jak walczyć z przeszkodami w odbiorze radjofonu (16)
  Usuwanie sprzężęń w obwodach małej częstotliwości.
 • Elektrotechnika radjosłuchacza (18)
  XIV. Działanie dynamiczne pradu elektrycznego.
 • Antena najmłodszych (19)