Strona główna

Serwis TRIODA

Serwis TRIODA jest rozwinięciem i kontynuacją witryny firmy FonAr poświęconej lampom elektronowym, oraz witryny Electron Tubes Center. Wymienione witryny prowadzone były bez wykorzystywania obecnie bardzo powszechnych i łatwo dostępnych systemów zarządzania treścią. W miarę powiększania zawartości witryn, coraz więcej czasu musiałem poświęcać pracom organizacyjnym związanym z aktualizacjami. W momencie, gdy te, w zasadzie poboczne czynności zaczęły mi zabierać więcej czasu od dodawania nowych informacji merytorycznych, uznałem, że czas najwyższy przekazać te obowiązki odpowiedniemu oprogramowaniu. Od dnia dzisiejszego, czyli 17 stycznia 2012r. serwis lampowy TRIODA prowadzony będzie w oparciu o system zarządzania treścią Joomla.

Serdecznie zapraszam wszystkie osoby zainteresowane lampami elektronowymi do odwiedzania Serwisu TRIODA.

Grzegorz Makarewicz