Komis lamp elektronowych


Zapraszamy do zapoznania się z wykazem lamp elektronowych. Przeznaczone są one przede wszystkim do wymiany. Można je równiez kupić. W miarę upływu czasu staramy sie sukcesywnie uzupełniać dane przedstawione w wykazie. Jeśli jakaś lampa nie jest dostatecznie dokładnie opisana, a stanowi obiekt zainteresowania prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej (trioda@trioda.com). W celu uzupełnienia danych lampy wystarczy podać jej numer identyfilkacyjny (Id) pokazany w pierwszej kolumnie zestawienia tabelarycznego.

Aktualny wykaz lamp© 2000-2012 FonAr - Trioda